Skip til primært indhold

Grøn investering kan skabe 800 job

Region Syddanmark tager nu initiativ til at samle de syddanske kommuner i et fælles EU-projekt, ELENA, for at fremme grøn vækst og energibesparelser. Parterne skal sammenlagt investere 400 mio. kr. i energieffektiviseringer i offentlige bygninger, og som den første region i Danmark vil Region Syddanmark samtidig sætte skub i markedet for energirenovering af private bygninger.

Samtlige 22 kommuner i Region Syddanmark har politikker indenfor energibesparelser og klima, og de har på forskellig vis forpligtet sig og vist konkret handling. På samme vis har Region Syddanmark en klimastrategi, som har et mål om at mindske CO2-udledningen i regionen med 40 pct. Region Syddanmark har derfor alle forudsætninger for at samle kræfterne og blive ”first mover” omkring energibesparelser og grøn vækst.

Derfor tager Region Syddanmark nu initiativ til at samle kommunerne til en fælles offentlig investering på 400 mio. kr., svarende til 600-800 job og en CO2-reduktion på 12.000 tons. Ved at gå sammen i et fælles projekt i denne størrelsesorden er det muligt at opnå starthjælp fra Den Europæiske Investeringsbank på ca. 20 mio. Samtidig er der et stort potentiale for kommunerne i at løfte i flok og opnå viden om, hvordan man mest rationalt og økonomisk fordelagtigt opnår energibesparelser i offentlige bygninger.

Det vil være helt nyt i Danmark, at regioner og kommuner arbejder sammen med den private sektor om energirenoveringer af private bygninger.

- Investering i energirenovering er en vej til vækst. Det er afgørende for mig, at vi med et projekt kan forbedre tre områder: Vi sparer penge, vi skåner miljøet og vi giver væksten og beskæftigelsen et boost, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Han deltog for nylig i et møde med regionens 22 kommuner, hvor planerne blev fremlagt. Hvis størstedelen af kommunerne giver tilsagn, kan projektet fortsætte.

 - Her har vi et projekt, hvor vi kan sætte ekstra gang i en erhvervsudvikling, der ligger helt i tråd med vores klimastrategi. Jeg kan kun opfordre kommunerne til at være med, for samtlige kommuner har allerede fokus på energieffektivisering, og nu har vi mulighed for at forene kræfterne, siger han.

I løbet af efteråret 2012 skal et forprojekt afdække interessen fra kommunerne, omfanget af offentlige investeringer, behovet for teknisk bistand og mulighederne for kobling med energirenoveringer af den private bygningsmasse.

- Vi har gode erfaringer med, at investeringer i energibesparelser direkte skaber gode lokale job, både foran tegnebordet og ude på byggepladsen. Og det er klart jo større skala, jo flere job skaber vi også. For vi ser jo allerede i dag, at både private, virksomheder og offentlige bygninger kan hente store gevinster ved det, siger Kolding Kommunes borgmester, Jørn Pedersen.

Faaborg-Midtfyn Kommunes borgmester Hans Jørgensen supplerer:

- Det er en god investering for kommunen. En gennemsnitlig investering på 21 mio. kr. i energirenoveringer pr. kommune over tre år er overkommelig og betaler sig hurtigt tilbage. Erfaring viser, at energibesparelserne i offentlige bygninger betaler investeringerne ved en simpel tilbagebetalingstid på 10 år.

Opbakningen fra region og kommuner glæder Lotte Lindgaard Andersen, Projektleder i Grøn Erhvervsvækst.

 - Dét, at det offentlige går foran med energirenovering af egne bygninger, er et godt afsæt til også at sætte gang i markedet for energirenovering af den private bygningsmasse. Der kan opnås en double-up effekt til gavn for beskæftigelsen og grøn vækst i regionen, så der samlet kan skabes 1400 job, siger hun.

Nøgletal omkring besparelsespotentiale over 3 år (2014-2017):

Offentlige bygninger – ELENA-ordningen
- Samlet offentlig investering på 400 mio. kr. i kommuner og region kan skabe 600-800 job
- CO2-udledningen reduceres med omkring 12.000 tons.

- En investering på 400 mio. kr. giver ca. 20 mio. i starthjælp

- Det offentliges investering er tjent hjem på mindre end 10 år

Private bygninger – Grøn Erhvervsvækst
 - Samlet privat investering på 450 mio. kr. kan skabe 700 job, hvis min. otte kommuner med halvdelen af Region Syds befolkning (600.000) tilslutter sig initiativet
- CO2-udledningen kan reduceres med omkring 12.000 tons svarende til gennemførelse af rentable energibesparelser i 6.000 parcelhuse.      

Fakta:

Forprojektet skal munde ud i en ansøgning om teknisk assistance fra finansieringsinitiativet ELENA. Sekretariatet bag det privat-offentlige samarbejde Grøn Erhvervsvækst skal varetage forprojektet. Målet er at sikre tilslutning fra mindst 15 kommuner og regionen til en samlet investering i energirenoveringer på mindst 400 mio. kr., hvoraf der kan opnås en støtte på 20 mio. kr. Desuden ønsker regionen en kobling til energirenovering af den private bygningsmasse, bl.a. i samarbejde med Grøn Erhvervsvækst, til en potentiel samlet investering på 450 mio. kr.  Investeringens størrelse alene og koblingen til det private, gør projektet unikt i Region Syddanmark.

Information om:

Region Syddanmark: Region Syddanmarks nye ambitiøse klimastrategi har som mål at mindske CO2-udledningen i regionen som geografisk område med 40 pct. inden 2020 i forhold til 1990. Det skal ske ved at støtte både kommuner og erhvervsliv i at nå målet. På samme tid skal regionens egne institutioner skære 40 pct. af udledningen i forhold til det udledte i 2004.

ELENA:  Er et finansieringsinitiativ lanceret af Europa-Kommisionen og Den Europæiske Investeringsbank, der skal hjælpe lokale og regionale myndigheder med at foretage investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi. Mindstekravet er en samlet investering på 50 mio. euro, hvorved der kan opnås 5 pct. støtte af investeringsbeløbet til teknisk assistance.

Grøn Erhvervsvækst: Grøn Erhvervsvækst er et non-profit, privat/offentligt partnerskab bestående af 17 partnere heraf Middelfart, Kolding og Odense kommuner, der har som mål at skabe 300 nye job indenfor energieffektivisering af bygninger i Region Syddanmark. Grøn Erhvervsvækst har udviklet koncepter for uddannelse, øget efterspørgsel og synliggørelse. Grøn Erhvervsvækst er støttet af EU og Syddansk Vækstforum. Se en præsentation på http://www.groenerhvervsvaekst.dk/om-gron-erhvervsvaekst/vores-infofilm

APPFWU01V