Skip til primært indhold

Fraunhofer på vej til den dansk-tyske region

Det anerkendte tyske forskningsinstitut Fraunhofer kan give virksomhederne inden for energisektoren et vigtigt skub frem.

Syddanmark har en række førende virksomheder inden for energi og energieffektivisering, og Region Syddanmark arbejder hårdt på at understøtte disse virksomheder, så der kan skabes vækst og udvikling i regionen.

Derfor har regionen sammen med delstaten Slesvig-Holsten igennem længere tid arbejdet på at få det anerkendte tyske forskningsinstitut Fraunhofer til at slå sig ned i den dansk-tyske region med et forskningscenter. Det sker i tæt dialog med virksomheder og Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologi.

Forskningscenter

Nu ser det ud til at bestræbelserne bærer frugt. Fraunhofer har meldt ud, at instituttet vil lave en afdeling i grænseregionen, hvis der er den fornødne interesse for det.

- Det glæder mig, at et så anerkendt institut som Fraunhofer viser interesse for den dansk-tyske region, og der er ikke tvivl om, at det kan puste yderligere liv i den massive satsning, der er på energieffektivisering og grøn energi, siger regionsrådsformand Carl Holst (V), der understreger, at det kun lykkes, fordi virksomheder, universitet og delstaten Slesvig-Holsten har haft modet til at samarbejde om at trække Fraunhofer til.

Hjælpe virksomheder

- Som region er vi interesserede i at hjælpe vores virksomheder mest muligt, så de kan sikre fortsat vækst og udvikling. Vi er glade for, at virksomhederne nu sandsynligvis får denne mulighed for at hurtig adgang til den nyeste og bedste forskning på området. På den måde kan vi holde fast i vores førerposition, siger Carl Holst.

Fraunhofer-Gesellschaft er en tysk forskningsorganisation med 58 forskningsinstitutter i Tyskland, der hver især fokuserer på forskellige forskningsfelter. De gennemfører kontraktforskning for private og offentlige virksomheder. Fraunhofer har ca. 15.000 ansatte i Tyskland, primært ingeniører og videnskabsfolk. Endvidere har de seks forskningscentre i USA samt afdelinger i Asien.

Godt supplement

Fraunhofer er bl.a. derfor meget efterspurgt blandt erhvervslivet. Typisk flytter relevante store og mellemstore virksomheder i nærheden af Fraunhofer Institutter, og nye virksomheder opstår i Fraunhofers nærhed.

- Det vil betyde nye forskningsarbejdspladser, men kan også understøtte det arbejde, som i forvejen foregår i virksomheder og på universiteter. Det kan også være med til at tiltrække flere studerende og medarbejdere inden for naturvidenskab til regionen og hjælpe til at efteruddanne de ansatte på virksomhederne, der i dag er nødt til at rejse uden for regionen for at få den nødvendige efteruddannelse. På den måde kan det supplere de mange initiativer, som i forvejen foregår i den dansk-tyske region, slutter Carl Holst.

Yderligere oplysninger fås hos

Regionsrådsformand Carl Holst (V), , Region Syddanmark, tlf. 4032 5210

APPFWU01V