Skip til primært indhold

Syddanske feriesteder har særligt potentiale

Videncenter for Kystturisme har udvalgt 20 danske ferieområder, hvor man vil sætte særligt ind for at løfte turismen. Syv af disse steder ligger i Syddanmark.

Henne Strand, Blåvand, Fanø, Rømø, Sønderborg, Billund og Svendborg. Det er de syddanske feriesteder, som fremover vil have særlig bevågenhed fra det nyoprettede Videncenter for Kystturisme. Centret vil arbejde målrettet på at løfte kvaliteten i kystturismen over hele landet, og efter et grundigt forarbejde har man udvalgt 20 feriesteder, som skal stå i centrum for satsningen. Heraf tegner Syddanmark sig for de syv.

Det glæder Lasse Krull (K), formand for Region Syddanmarks Udvalg for Regional Udvikling.

- Turisme er en af regionens største styrker, og vi arbejder hele tiden på at udnytte det potentiale, som ligger her. Det er dejligt, at man også fra nationalt hold anerkender regionens stærke ferieområder og ønsker at gøre en ekstra indsats for dem, siger han.

Udviklingsforløb for hvert feriested

Udvælgelsen af de 20 indsatsområder er sket på baggrund af et stort analysearbejde, hvor bl.a. antal overnatninger, beskæftigelse, detailhandel og antal feriehuse har spillet ind. Næste skridt bliver, at Videncenter for Kystturisme tilrettelægger individuelle udviklingsforløb for de enkelte områder. Arbejdet ligger dermed i god forlængelse af den destinationsudvikling, som foregår rundt om i regionen med støtte fra Syddansk Vækstforum.

- Centrets arbejde og analyser er et rigtig godt baggrundsmateriale, som kan supplere arbejdet i de enkelte destinationer. Vi er generelt optagede af at øge kvaliteten af de tilbud, som vi har over for turisterne, så vi kan skabe mere værdi i erhvervet, siger Lasse Krull.

Fakta

Videncenter for Kystturisme har til formål at styrke væksten inden for kystturisme i Danmark.

Kystturisme defineres i denne sammenhæng som al turisme, der finder sted uden for de fire største byer i Danmark.

Centret er et samarbejde mellem Erhvers- og Vækstministeriet, Region Syddanmarks, Region Midtjyllands, Region Sjællands og Region Nordjyllands vækstfora samt Ringkøbing-Skjern Kommune.

APPFWU02V