Skip til primært indhold

Syddanmark: Stop centralisering af statens job

Politikere i Region Syddanmark og i regionens 22 kommuner appellerer i en fælles henvendelse til flere ministre regeringen om at stoppe skævvridningen i fordelingen af statens arbejdspladser, da der bliver flyttet stadig flere job fra provinsen til hovedstaden.

I stedet bør regeringen lade sig inspirere af de gode erfaringer fra Sverige, hvor man med held har flyttet flere statslige arbejdspladser fra Stockholm ud i landet som kompensation for nedskæringer på forsvarsområdet.

Det fremgår af den fælles henvendelse, som formanden for Region Syddanmark og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V), og formanden for Kommunekontaktrådet i Syddanmark, Vejen-borgmester Egon Fræhr (V), netop har sendt til fem ministre.

Skævvridningen fortsætter

Her fremhæves det, at man i Syddanmark inden for en kort periode har mistet bekymrende mange statslige arbejdspladser, da Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Naturstyrelsen har flyttet opgaver og arbejdspladser til andre placeringer uden for regionen. Senest har regeringen spillet ud med et forslag om at ændre på strukturen for landets statsforvaltninger, og holder oplægget stik, vil det koste yderligere statslige arbejdspladser i regionen.

- Meget tyder desværre på, at skævvridningen af fordelingen af statens arbejdspladser fortsætter og forværres. Desuden har vi hørt om en række andre statslige arbejdspladser, der er i fare for at blive centraliseret eller besparet, herunder Skifteretten og Jordbrugskommissionen. Det vil være urimeligt, hvis Region Syddanmark, der i forvejen kun har lidt over halvt så mange statslige arbejdspladser per indbygger som Region Hovedstaden, også her bliver ramt, hedder det i henvendelsen rettet til økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R), erhvervs- og vækstminister Annette Vilhelmsen (SF), finansminister Bjarne Corydon (S), minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S) og forsvarsminister Nick Hækkerup (S).

Kæmper for at bevare job

Carl Holst opfordrer til, at regeringen tænker de regionale styrker og potentialer med, når den fremlægger sit bud på en ny erhvervs- og vækstpolitik.

- Vi er skuffet over oplægget til en ny struktur for statsforvaltningerne, hvor vi i regionen ser ud til at skulle miste yderligere op mod 40 arbejdspladser. Samtidig ser vi desværre, at stadig flere statslige institutioner og job samles i København til trods for gode argumenter og erklærede løfter om det modsatte. Derfor går vi i regionen og Syddansk Vækstforum aktivt ind i kampen for at bevare de statslige arbejdspladser, understreger Carl Holst.

Regeringen bør se til Sverige

I stedet opfordrer de syddanske politikere konkret regeringen til at lade sig inspirere af erfaringer fra Sverige.

- Her har man igennem en årrække flyttet ca. 2.000 statslige arbejdspladser fra Stockholm til de svenske regioner som kompensation for nedskæringer i det svenske forsvar i de samme geografiske områder. Ved at gøre det samme i Danmark kan man sikre, at udflytning af statslige arbejdspladser fra hovedstaden til provinsen kan understøtte væksten i hele landet, påpeges det i henvendelsen.

Sværere at tiltrække arbejdskraft

De statslige arbejdspladser har stor betydning for væksten i regionerne, da beregninger viser, at hvis der flyttes 10 statslige arbejdspladser fra Syddanmark, kan følgeeffekter give et samlet tab på op til 15 arbejdspladser i regionen.

- Derfor er der mere på spil end ”blot” den enkelte arbejdsplads, når vi kæmper for at bevare de statslige arbejdspladser. Hvis de forsvinder, så bliver det endnu vanskeligere at tiltrække den nødvendige højtuddannede arbejdskraft, som virksomhederne efterspørger i vores kommuner, og som er med til at holde gang i væksten i Syddanmark, påpeger Egon Fræhr.

For yderligere oplysninger kontakt:

Carl Holst (V), regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, tlf. 4032 5210

Egon Fræhr (V), borgmester i Vejen Kommune og formand for Kommunekontaktrådet Syddanmark  tlf. 2016 2669

APPFWU02V