Skip til primært indhold

Syddanmark sætter turbo på iværksætteri

En stort anlagt iværksætter-konkurrence for børn og unge på grundskoler og ungdomsuddannelser i Syddanmark bliver et af de tilbud, som skal være med til at sikre, at flere unge i regionen ser både naturvidenskaben og iværksættervejen som en attraktiv fremtidig levevej.

Den regionale iværksætter-konkurrence "Syddansk Entreprenørskab og Forskning", som bliver gennemført i skoleåret 2013/2014, er inspireret af mange gode erfaringer og succesfulde konkurrence-koncepter fra flere partnere i projektet. Det bygger videre på de eksisterende konkurrencer ”Company Program” og ”Unge Forskere” og bliver yderligere inspireret af Danfoss’ velafprøvede interne innovations-konkurrence ”Man-on-the-Moon”. 

Den regionale konkurrence bliver således den første og største sammenhængende regionale konkurrence-indsats i Danmark, henvendt til børn og unge, som samtænkes med den regionale udviklings- og vækststrategi.

Dette har en bevilling fra regionens erhvervsudviklingsmidler under Syddansk Vækstforum og støtte fra Den Europæiske Socialfond gjort mulig.

1.600 børn og unge

Projektet skal samtidig være med at markere, at Region Syddanmark i 2013 som den første danske region er blevet udnævnt til Europæisk Iværksætterregion, EER 2013. Det har en klar målsætning om at fremme iværksætteri, innovation og interessen for naturfaglig forskning blandt unge i grundskolens ældste klasser, de gymnasiale ungdomsuddannelser og erhvervsuddannelserne.

I alt ventes det, at 1.600 børn og unge vil deltage i projektet og konkurrencen i skoleåret.

Motivere til iværksætteri

Hos Region Syddanmark er der store forventninger til konkurrencen på de mange uddannelsesinstitutioner og dermed et øget fokus på iværksætterkulturen generelt. Også det tætte samarbejde om projektet med Danfoss Universe har stor opmærksomhed hos Lasse Krull (C), der er formand for Udvalget for Regional Udvikling.

- Det er uhyre vigtigt, at vi motiverer unge mennesker til iværksætteri, og det er lige så centralt, at vi samtidig får de unge sporet ind på de erhvervsområder, hvor der er særlige potentialer. Fokus på netop den opgave vil på den lange bane kunne give iværksætteraktiviteten i Syddanmark et ekstra løft inden for områder som blandt andet sundheds- og velfærdsinnovation, for udviklingen af en mere bæredygtig energi og for oplevelseserhvervene. Jeg er overbevist om, at det stærke partnerskab bag ansøgningen, der har Oplevelsesparken Danfoss Universe i spidsen, vil være garant for at løfte denne opgave, fastslår Lasse Krull.

Europæisk Iværksætterregion

Samtidig understreger Lasse Krull, at projektet kan være med til at sætte endnu mere fokus på udnævnelsen til Europæisk Iværksætterregion 2013.

- Det er en flot europæisk anerkendelse af både vores erhvervsfremmende indsatser og de syddanske virksomheders evne til at skabe fremtidsrettede forretningsløsninger, påpeger Lasse Krull.

Bag den syddanske konkurrence står et partnerskab bestående af Dansk Naturvidenskabsformidling, Fonden for Entreprenørskab og Det Nationale Center for Undervisning i Natur, Teknik og Sundhed og Oplevelsesparken Danfoss Universe. Partnerskabet ledes af Danfoss Universe.

- I Danfoss Universe handler det om at skabe begejstring for naturvidenskab, teknologi og iværksætteri – det sker dagligt i oplevelsesparken. Som leadpartner i projektet ’Syddansk Entreprenørskab og Forskning’ ønsker vi at bringe begejstring for naurvidenskab, teknologi og iværksætteri ud i skolerne. Det vil vi gøre ved at bygge videre på de allerede eksisterende, afprøvede og velfungerende elevkonkurrencer, som udbydes af Fonden for Entrepreneurskab og Dansk Naturvidenskabsformidling, siger adm. direktør for Danfoss Universe og medlem af styregruppen, Pia Bech Mathiesen.

Bedre kontakt

Med i deltagerkredsen er desuden en lang række erhvervsfolk fra syddanske virksomheder inden for forretningsområderne sundheds- og velfærdsinnovation, bæredygtig energi og oplevelseserhverv. De skal medvirke som aktive ressourcer, blandt andet som mentorer for de unge, som oplægsholdere og dommere m.v. i forbindelse med undervisnings- og konkurrenceaktiviteterne.

Dermed kan der også knyttes en bedre kontakt mellem de unge og de udviklings-erhverv, som Region Syddanmark satser særligt på i disse år, og de unge kan via projektet blive opmærksomme på mulighederne på disse områder.

- Vi har oplevet rigtig stor opbakning til projektet i hele Syddanmark fra skoler, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Vi har modtaget mange partnerskabserklæringer fra virksomheder og institutioner, som gerne vil bruge deres tid sammen med de unge i forhold til denne vigtige opgave, forklarer Pia Bech Mathiesen.

Yderligere oplysninger fåes hos:

Lasse Krull (C), formand for Udvalget for Regional Udvikling, tlf. 4074 4599

Pia Bech Mathiesen, adm. direktør for Danfoss Universe og medlem af styregruppen for ”Syddansk Entreprenørskab og Forskning”, tlf. 3029 1117 

APPFWU02V