Skip til primært indhold

Region Syddanmarks bygninger bliver undersøgt for PCB

Region Syddanmark sætter nu som en del af 2013-budgettet gang i en systematisk kortlægning af, hvilke af regionens sygehuse og sociale institutioner der indeholder PCB – et stof, som tidligere indgik i byggematerialer, og som er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Region Syddanmark går nu i gang med at undersøge sine bygninger for PCB. Undersøgelsen kommer til at omfatte 212 af regionens bygninger med et samlet etageareal på mere end en halv mio. kvadratmeter. PCB blev anvendt i byggeri fra 1950 til 1976, hvor det blev forbudt på grund af mistanke om at det kunne fremkalde kræft. Det skal derfor fjernes.

Regionsrådet har afsat to mio. kr. til indsatsen – som en del af Region Syddanmarks 2013-budget, som rådet vedtog ensstemmigt på mødet den 24. september.
Region Syddanmark forventer, at kortlægningen er overstået i starten af 2013.

Bygninger kan gøre mennesker syge

- Vores hovedopgave i Region Syddanmark er at hjælpe syge mennesker. Og så hænger det jo slet ikke sammen, at vi yder den hjælp i bygninger, der rent faktisk kan gøre mennesker syge. Det kan vi ikke forsvare - hverken over for vores patienter eller vores medarbejdere. Derfor er det godt, at vi nu får kortlagt problemets omfang, så vi kan komme i gang med at gøre noget ved det, siger regionsrådsmedlem Willy Sahl (S).

PCB-kortlægningen i Region Syddanmark kommer til at foregå på to måder. Dels i et forsknings- og udviklingsprojekt, som regionen går sammen med Miljøstyrelsen om. Her kan bygningsanalyserne klares fra et laboratorium, der er monteret i en varevogn. En bygning kan gennemgås på en dags tid og analyseresultaterne kan være klar inden for 20 minutter. Det er meget hurtigere end mere traditionelle analysemetoder, hvor der er otte til ti dages ventetid før resultaterne er klar.
Dels har Region Syddanmark også meldt sig til et nationalt program omkring PCB-kortlægning.
Region Syddanmark venter, at have resultaterne fra de to kortlægninger først i 2013.

- Særligt udviklingsprojektet sammen med Miljøstyrelsen venter jeg mig meget af. Måske kan vi her i regionen være med til at udvikle ny viden om, hvordan man kan analysere for PCB på en ny og mere effektiv måde. Og en effektiv kortlægning er første skridt hen imod, at vi kan få gjort noget ved det her alvorlige problem, siger Willy Sahl.

Fakta:

PCB (polychlorerede biphenyler) er en gruppe svært nedbrydelige og sundhedsskadelige organiske forbindelser. Stofferne koncentreres igennem fødekæderne og akkumuleres i mennesker og miljø. PCB er blandt andet blevet brugt i byggeriet – for eksempel i fugemasse og visse malingstyper. Al anvendes af PCB blev forbudt i 1976.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsmedlem Willy Sahl (S), Region Syddanmark, mobil 40 94 53 44

Afdelingschef Peter Holm, Region Syddanmarks bygningsafdeling, mobil 29 20 16 10

APPFWU02V