Skip til primært indhold

Ny strategi for digital sundhed i Region Syddanmark

Patienterne skal ikke kunne mærke, at de bevæger sig mellem forskellige dele af sundhedsvæsenet. Det skal en ny it-strategi for sundhedskommunikation i Region Syddanmark sørge for.

Når plejehjemsbeboer Fru Jensen skal en tur på sygehuset og tilbage til plejehjemmet igen, er der mange forskellige parter, der bidrager til hendes behandlings- og plejeforløb. Med Region Syddanmarks strategi for digitalt sundhedssamarbejde skulle Fru Jensen helst ikke mærke, at hun bevæger sig frem og tilbage mellem den kommunale og den regionale sektor.

I Region Syddanmark har regionsrådet nu vedtaget en ny it-strategi, der skal understøtte det digitale sundhedssamarbejde i regionen. Strategien, der er en revision og videreudvikling af it-strategien fra 2007, indeholder en handleplan med 14 konkrete projekter til forbedring af samarbejdet. Og den skal understøtte samarbejdet mellem sygehuse, kommuner og praksissektoren i regionen til og med 2014.

- Den nye strategi for det digitale sundhedssamarbejde i regionen bygger i høj grad på vores visioner om at skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb. Strategien skal sikre, at vi også fremover arbejder aktivt med at finde nye it-løsninger indenfor sundhedsområdet. Løsninger, der skal gøre overgangen for patienter som Fru Jensen så smidige som mulige, siger formand for Region Syddanmarks Sundhedssamordningsudvalg, Bo Libergren (V).   

Strategien omfatter alle regionens 22 kommuner, regionens sygehuse og de praktiserende læger. Og den indeholder blandt andet en handleplan med 14 fælles projekter, der skal forbedre kommunikationen mellem de forskellige sektorer – alt sammen til fordel for patienterne.

Digitalt fællesskab

Formålet med it-samarbejdet på sundhedsområdet er at binde sundhedsvæsenet sammen. Det gør man ved at sikre, at relevante data om borgerne hele tiden er tilgængelig hos de rigtige parter på tværs af sygehuse, lægepraksis og kommuner.  

- Det er vigtigt, at information om patienterne sker synkront, så der ikke opstår unødvendig ventetid, og at adgangen til og brugen af systemerne med oplysninger er nemt tilgængelige for både sundhedspersonalet, patienten og de pårørende. For hvis ikke værktøjet virker, så kan vi ikke forvente, at medarbejdere og patienter drager nytte og fordel ved det, siger Bo Libergren.

Region Syddanmark i front

I Region Syddanmark er der en lang tradition for at sikre det tværfaglige it-samarbejde mellem sektorerne i sundhed. Et godt eksempel er samarbejdsaftalen Sam:Bo om indlæggelses- og udskrivningsforløb, som regionen og kommunerne indgik tilbage i 2009.

- Sam:Bo er et rigtig godt eksempel på, hvordan it og elektronisk kommunikation på en god måde kan sikre patientens overgange mellem hjemmepleje, almen praksis og sygehuse. Og så er Sam:Bo også et flot eksempel på, hvordan god organisering og it kan understøtte nye samarbejdsformer og nye arbejdsgange, siger Bo Libergren og fortsætter:

- Sam:Bo har desuden inspireret andre regioner i Danmark og sundhedssektoren i flere andre lande. Og det er disse gode erfaringer, vi skal tage udgangspunkt i og bygge videre på med den nye it-strategi og handleplan. Så vores erfaringer inden for området også i fremtiden kan sikre Fru Jensen, at Region Syddanmark indtager en førerposition indenfor det digitale it-sundhedssamarbejde.

Fakta:

Strategien, der blev vedtaget af regionsrådet 22. oktober, fokuserer på to områder:
- På allerede opnåede resultater og strategien fra 2007 og
- På nye indsatsområder f.eks. indenfor velfærdsteknologi og telemedicin.

Af de 14 nye projekter bredes otte ud til alle regionens kommuner og sygehuse. De resterende er pilotprojekter som f.eks. SharedCare-projektet.

I SharedCare-projektet, der startede i 2012, vil alle informationer om projektets patientfokus på kronisk syge – hjertepatienter – blive samlet, så det kan deles på tværs af kommuner, sygehuse og praktiserende læger. Og så skal patienten selv have adgang til informationerne, så de kan tage aktiv del i deres behandling og altid læse deres journal. På sigt er det meningen, at SharedCare-systemet også skal udbredes, så det kan dække KOL og diabetes patienter samt andre patientgrupper, der kræver særlig tværsektorielt samarbejde.

Yderligere informationer:

Bo Libergren (V) formand for regionsrådets Sundhedssamordningsudvalg, mobil 29 20 18 00 Peter Simonsen, direktør for Syddansk Sundhedsinnovation i Region Syddanmark, mobil 29 20 12 21
Per Busk, direktør for sundhedsområdet i Region Syddanmark, mobil 21 72 66 87 

APPFWU01V