Skip til primært indhold

Sundhedsudvalg anbefaler kræftvidenscenter for rehabilitation og palliation på Fyn

Region Syddanmark overtager ansvaret for at udvikle et nationalt videnscenter indenfor rehabilitering og palliativ behandling af kræftpatienter, hvis det står til Region Syddanmarks sundhedsudvalg.

Hver tredje dansker rammes af kræft, og hvert år taber over 15.000 danskere kampen mod sygdommen. Det er alvorlige og skræmmende tal, som politikerne i Folketinget såvel som i regionsrådssalene i hele landet er opmærksomme på.

I bestræbelserne på at forstå sygdommen, er Region Syddanmark sammen med Syddansk Universitet blevet bedt om at drive et nyt nationalt videnscenter for rehabilitering og palliativ behandling af kræftpatienter. Og 20. november nikkede sundhedsudvalget i den forbindelse til beslutningen om at overtage Rehabiliteringscenter Dallund nær Odense, der er organiseret under Kræftens Bekæmpelse.

- Videnscenteret for kræftrehabilitation på Fyn bliver en vigtig brik i Danmarks bestræbelser på at forstå sygdommen bedre. Derudover kan vi udvikle bedre behandling og forhåbentligt hjælpe de mennesker, der overlever sygdommen, videre, samtidig med, at vi bedre kan hjælpe de uhelbredeligt syge til en god sidste tid, siger formanden for sundhedsudvalget, Poul Erik Svendsen (S).

Hvis regionsrådet følger sundhedsudvalgets anbefaling, skal Dallund være udgangspunkt for centeret.

Penge fra finansloven

Det nationale videnscenter er en del af Kræftplan III, som den forrige regering sammen med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne vedtog i 2010, og der er fra 2012 afsat 19 millioner kroner på finansloven til driften af det nye videnscenter.

Centeret kommer til at bestå af to dele. En forsknings- og udviklingsfunktion, der fremover vil modtage 15 millioner om året, og en formidlings- og dokumentationsfunktion, der vil være finansieret af de resterende fire millioner.

Forslaget til den nye organisering er udarbejdet af repræsentanter fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Region Syddanmark, Kræftens Bekæmpelse, Kommunernes Landsforening, Syddansk Universitet og Palliativt Videnscenter i København.

Dallund kommer til at ændre sig

Rehabiliteringscenter Dallund har indtil nu fungeret som et rehabiliteringstilbud, hvor kræftpatienter kunne få et kort ophold og blive klædt på til livet efter sygdommen, men med den nye profil vil centeret på sigt ændre fokus i retning af en øget grad af forskning. Det betyder, at patienterne bliver visiteret, så centeret får de mest relevante patientforløb.

- Dallund har været et godt sted for mange kræftpatienter, hvor de har haft mulighed for at få hjælp. Nu kan centeret komme til at spille en anden og mere central rolle i arbejdet med at udvikle nye og bedre tilbud inden for rehabilitering og palliativ behandling – det er en cadeau til det arbejde, der er foregået på stedet igennem de sidste år, siger sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen.

På længere sigt vil forskningen på centeret i højere grad foregå ambulant i forhold til patienterne, og til den tid skal man vurdere, hvordan forskningen tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. Derudover er centeret på sigt også tænkt til at skulle modtage patienter med andre lidelser end kræft, så man også på disse områder kan få ny viden. 

Fakta:

Dallund har hidtil været et tilbud organiseret under Kræftens Bekæmpelse, hvor patienter har haft mulighed for at få bevilget et rehabiliteringsophold af en uges varighed. Formålet har været at give kræftpatienter redskaber til bedre at kunne klare dagligdagen efter deres sygdom.

Hvis regionsrådet i Region Syddanmark 17. december følger indstillingen fra Sundhedsudvalget, vil Rehabiliteringscenter Dallund pr. 1. januar 2013 blive drevet af regionen.

Yderligere information:

Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Sundhedsudvalg, Region Syddanmark, 

Direktør Peter Frandsen, Sundhed, Region Syddanmark, tlf. 2029 8570

Kontaktperson

APPFWU02V