Skip til primært indhold

Regionalt samarbejde skal sikre fremtidens energisystem

SE, Region Syddanmark og Lean Energy har taget initiativ til at invitere regionale parter til samarbejde om at løse fremtidens energiudfordring.

Formål med initiativet er at styrke og kvalificere omstillingen til nye energisystemer i Region Syddanmark. Målet er også, at regionen kan fastholde og udbygge sine erhvervs- og miljømæssige styrkepositioner på området.

Adm. direktør Niels Duedahl fra SE (tidligere Syd Energi) understreger, at ambitionen er at samle regionens forsyningsselskaber, kommuner, virksomheder og andre interesserede.

- Visionen bør være, at omstillingen sker så omkostningseffektivt som muligt. Vi skal sikre energiforsyning til lavest mulige priser for virksomheder og forbrugere. Derudover understøtter initiativet de regionale og nationale energi- og klimamål og kan bidrage til vækst og jobskabelse.

Store ændringer på vej

Baggrunden for initiativet er de enorme ændringer, som det danske energisystem står overfor. For at håndtere disse udfordringer skal mange parter inddrages, herunder ikke mindst kommunerne, elselskaberne, fjernvarmeselskaberne og nationale myndigheder, der allerede i dag lægger et stort arbejde i ”Strategisk Energi Planlægning”. 

Bestyrelsesformand for Lean Energy Cluster, Jørgen Mads Clausen, påpeger, at de syddanske virksomheder har stor interesse i at have et ambitiøst hjemmemarked, som tidligt efterspørger fremtidens energi- og klimaløsninger.

- Ved at løse udfordringen på forkant her i regionen og i hele landet får vi værdifulde erfaringer til eksportmarkederne, så vi kan udvikle teknologierne i den rigtige retning.

Sikre førerposition

Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst (V) fastslår, at initiativet er vigtigt, fordi det både løfter regionens og de nationale mål for reduktion af CO2. Samtidigt understøtter initiativet det arbejde, som kommunerne har sat i gang på energiområdet.

- Alle parter vil få glæde af en fælles indsats for at løfte omstillingen til fremtidens energisystem, ikke mindst fordi det gavner regionens erhvervsmæssige styrker på energiområdet, og dermed også bringer vores virksomheder og arbejdskraft på en førerposition i Europa, påpeger Carl Holst.

Miljøpolitisk konsulent Jesper Lund-Larsen fra 3F er begejstret for initiativet, der kan bidrage aktivt til at sikre grønne jobs i regionen.

- Det er der hårdt brug for i en tid, hvor en del arbejdspladser flytter fra landet. Derfor er vi glade for, at man i Syddanmark sætter et initiativ i gang, som kan medvirke til at sikre arbejdspladser mange år frem i tiden.

Inviterer til bredt samarbejde

Initiativgruppen vil i den kommende tid invitere kommuner, energiselskaber, forsyningsselskaber, vidensinstitutioner og andre med særlige kompetencer inden for energiområdet til dialogmøde primo 2013 for at få udarbejdet en overordnet perspektivplan.

Repræsentanter fra gruppen vil samtidig kunne kontaktes i forbindelse med arrangementet CSR Awards i Sønderborg den 14. november.

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsformand og formand for Syddansk Vækstforum Carl Holst (V), tlf. 4032 5210
Bestyrelsesformand for Lean Energy, Jørgen Mads Clausen, tlf. 7488 1654
Adm. direktør i SE, Niels Duedahl, tlf. 2922 8508
Miljøpolitisk konsulent i 3F, Jesper Lund-Larsen, tlf. 2145 7432

APPFWU01V