Skip til primært indhold

Region Syddanmark klar med akutjob

Region Syddanmark vil inden for kort tid begynde at opslå alle stillinger efter aftalen om akutjob i perioden fra den 15. november til den 1. juli næste år.

Dermed lever regionen op til den aftale, som Danske Regioner har indgået med regeringen om at skaffe op mod i alt 800 akutjob målrettet dagpengemodtagere, der er i risiko for at falde ud af dagpengesystemet fra nytår.

Aftalen om akutjob betyder dog ikke, at Region Syddanmarks politisk vedtagne jobgaranti-aftale ophæves. Jobgarantien sikrer, at medarbejdere, hvis job forsvinder som følge af organisationsændringer og sparekrav på regionens sygehuse og i psykiatrien, tilbydes et andet job gennem regionens jobbank.

Det betyder, at en række stillinger ikke kommer i opslag, og jobgarantien er på den måde med til at begrænse antallet af jobåbninger på visse områder.

- Aftalen er indgået længe før, aftalen om akutjob blev indgået, og vi må som arbejdsgiver selvfølgelig overholde den aftale, regionsrådet har besluttet og udmøntet sammen med de ansatte og deres organisationer, forklarer regionsrådsformand Carl Holst (V) og tilføjer:

- Men jeg håber alligevel, at vi bliver i stand til at holde vores del af aftalen og nå det måltal på 168 akutjob, som er vores andel af regionernes 800 akutjob.

Regionens forretningsudvalg vil drøfte aftalen på næste møde.

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210

APPFWU02V