Skip til primært indhold

Ni ud af ti er glade for deres arbejde i Region Syddanmark

Region Syddanmark har nu samlet svarene i den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse, MTU, for de 26.000 ansatte. Lige som de øvrige år er der generel tilfredshed med Region Syddanmark som arbejdsplads. Således svarer 87 pct., at de er ”tilfredse” eller ”meget tilfredse” med jobbet som helhed. Det glæder regionsdirektør Mikkel Hemmingsen.

- Vi arbejder hele tiden med at gøre arbejdsmiljøet bedre, og der er naturligvis stadig potentiale for forbedringer, men det er et godt udgangspunkt, at langt hovedparten af de ansatte er glade for at arbejde her, siger han.

Fra 1 til 5

I undersøgelsen skulle alle ansatte angive på en skala fra 1 til 5, hvor enige de er i forskellige udsagn.

Mikkel Hemmingsen hæfter sig ved, at der er store forskelle bag den tilsyneladende udbredte tilfredshed. 

- Når man dykker ned i tallene, finder vi det, vi skal arbejde med. Der er faktisk afdelinger, hvor gennemsnittet er helt nede på 2,4 i indekset arbejdsglæde, og der har vi da en kæmpe opgave med at hjælpe de medarbejdere til at blive gladere for deres arbejdsplads. I den anden ende har vi afdelinger med et gennemsnit på 4,9, siger regionsdirektøren.

Han bemærker desuden, at man for første gang har målt, om der er balance i hverdagen på arbejdspladsen. Svarene peger på, at det er et område, der kræver særlig opmærksomhed.

- Når vi spørger ind til, om medarbejderne trives med arbejdsmængde og tilfredshed med fordelingen af opgaver, får vi en score på 3,6 i gennemsnit. Vurderingen er et udtryk for forventninger og den oplevelse, medarbejderne har, og scoren på 3,6 viser, at der er noget at arbejde videre med, siger han.

Region Syddanmark har som mål at sikre sammenhæng på tværs, og Mikkel Hemmingsen mener også, at vi kan blive meget bedre til at samarbejde på tværs af afdelinger. Det er netop en del af fokusområdet ”social kapital”, som der arbejdes meget med på tværs af hele regionen.

Højt engagement 

Mikkel Hemmingsen er glad for at få konkret viden om områder, der kan forbedres. Derudover bemærker han, at svarene generelt peger på, at Region Syddanmark er en arbejdsplads, hvor der er højt engagement, gode kollegiale forhold i afdelingen samt et klart billede af kerneopgaven.

For eksempel er følgende udsagn alle i top 10.

- Jeg har tillid til mine kolleger. (4,2)

- Jeg er glad for mine arbejdsopgaver. (4,1)

- Jeg har et klart billede af kerneopgaverne i min afdeling. (4,1)

I forhold til sidste år er der også færre, der er udsat for vold eller trusler. Sidste år havde 16 pct. været udsat for trusler om vold. I år var tallet 12 pct. Sidste år havde 10 pct. været udsat for vold. I år var det 6 pct.

Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen bemærker slutteligt den høje svarprocent. Sidste år var den på 72 pct. I år var den på 78 pct.

- Det er godt at se, for det fortæller mig, at vi har ansatte, der tager medansvar for, at deres arbejdsplads skal være et godt sted at arbejde. Her er MTU’en et fint redskab, siger han.

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen, Region Syddanmark, tlf. 2920 1975

APPFWU01V