Skip til primært indhold

Fælles elektronisk patientjournal i 2014

Sundhedsudvalg anbefaler plan, der skal sikre, at en fælles regional elektronisk patientjournal og et patientadministrativt system i løbet af de kommende to år skal være udbredt på alle Region Syddanmarks sygehuse.

Ét fælles system tilpasset fem sygehusenheder, over 20.000 medarbejdere og omkring 1,2 millioner syddanskere. Det er en stor mundfuld, som Region Syddanmark i øjeblikket arbejder hårdt på.

De elektroniske patientjournaler har igennem en årrække været en stor udfordring for regionerne, men sundhedsudvalget i Region Syddanmark kunne tirsdag 20. november anbefale den endelige plan for udbredelsen af et fælles patientjournalsystem og et patientadministrativt system i Region Syddanmark til regionsrådet.

Med planen vil regionen i november 2014 have bredt systemerne ud til alle sygehuse.

- Vi har sagt ok til planen, og selvom vi desværre ikke kan nå at udbrede det fælles system til hele regionen inden 1. januar 2014, så kan vi glæde os over, at vi indenfor to år har et godt solidt værktøj, som vil komme patienter og vores personale til gode, siger sundhedsudvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S).

Såfremt regionsrådet følger sundhedsudvalgets anbefaling, vil Region Syddanmark overskride det pejlemærke, som blev indgået i økonomiaftalen fra 2011 mellem Danske Regioner og den daværende regering, hvor regionerne per 1. januar 2014 skulle have systemerne på plads.

I kraft af e-journal er journaloplysninger dog tilgængelig på tværs af sygehuse i Danmark.

Til patientens bedste

De elektroniske patientjournaler giver sundhedspersonalet mulighed for let at dele information om patientens sygehistorie med kollegaer, og det kommer i sidste ende patienterne til gavn. Dermed kan man nemlig minimere risikoen for eksempelvis fejlmedicinering.

De elektroniske patientjournaler har været brugt i mange år i Region Syddanmark, og alle patienter på nær på Sydvestjysk Sygehus er faktisk dækket af journalerne. Sygehusene har dog haft forskellige udgaver af systemet, og det er uhensigtsmæssigt.

En glidende proces

Allerede nu er sygehusene begyndt at indføre den fælles elektroniske patientjournal (EPJ) og det fælles patientadministrative system (PAS).

Den nye patientjournal er allerede i brug på Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og i psykiatrien på Fyn, men sygehusene mangler stadigvæk at indføre det patientadministrative system. Det er klar til brug i november 2014.

Sygehus Sønderjylland har allerede implementeret den elektroniske patientjournal, og den skal nu udvides til at inkludere de lokale psykiatriske afdelinger. Næste trin bliver, at sygehusenheden i 2014 flytter sine data over på det fælles regionale system, og på samme tid vil sygehusenheden indføre det patientadministrative system.

Sydvestjysk Sygehus og de lokale psykiatriske afdelinger skal i juni 2013 benytte både den elektroniske patientjournal og det patientadministrative system.

Sygehus Lillebælt og de lokale psykiatriske afdelinger skal til februar 2013 benytte det patientadministrative system, mens den nuværende elektroniske patientjournal erstattes af den fælles journal i april 2014.

Millioner til det sidste stræk

Den fremlagte plan kræver en investering på 58,7 millioner fordelt over 2012 og 2014. Pengene skal finansieres af rammen til investeringer i sundheds-it. Derudover skal driften dækkes, så der bliver afsat 8,5 mio. kr. i 2013, 27,6 mio. kr. i 2014, 13,6 mio. kr. i 2015 og 7,5 mio. kr. i 2016 og frem.

Indstillingen fra sundhedsudvalget behandles på regionsrådsmødet 17. december 2012.

Yderligere information:

Udvalgsformand Poul-Erik Svendsen (S), Sundhedsudvalg, Region Syddanmark, 
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 2946 7125

Kontaktperson

APPFWU01V