Skip til primært indhold

To nye projekter vil kræse for dansk-tyske talenter

Erhvervslivet skal udvikles på tværs af den dansk-tyske grænse, og det kræver målrettede tilbud til unge talenter. To nye projekter vil bl.a. udvikle virksomhedsrettede ph.d.-forløb og højne entreprenørånden blandt de studerende i regionen.

Der skal gøres en indsats på flere områder, hvis den dansk-tyske region skal gå fra grænseregion til vækstregion. Og derfor blev der i denne uge givet INTERREG-støtte til to nyskabende projekter, som vil styrke indsatsen over for unge talenter – og forhåbentlig få dem til at blive i regionen og udfolde deres potentiale efter endt uddannelse.

Det største beløb, ca. 8 mio. kr., blev tildelt projektet Emerging Attraction, som uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationer fra Region Syddanmark og det nordlige Slesvig-Holsten er gået sammen om.

Et tilbud, man ikke kan sige nej til

Målet med projektet er at tiltrække og fastholde højtuddannede, især ingeniører, ved at sikre et bedre samarbejde om bl.a. teknologiske faciliteter mellem universiteter og virksomheder. Samtidig skal der udbydes specifikke ph.d.-forløb, der lægger sig tematisk op ad de styrkepositioner, som i forvejen kendetegner regionen og dens virksomheder, fx inden for bæredygtig energi.

Det glæder den danske formand for INTERREG-udvalget, regionsrådsmedlem Kristian Grønbæk Andersen (B).

- Vi skal give de unge talenter et tilbud, som de ikke kan sige nej til. De skal opleve, at vi her i regionen både kan tilbyde dem undervisning på højt niveau og en stærk tilknytning til førende virksomheder – allerede mens de studerer, siger Kristian Grønbæk Andersen.

Han understreger, at den dansk-tyske region er afhængig af højtuddannede medarbejdere, hvis der skal sikres vækst og udvikling fremover. Det bakkes op af professor Stephan Panther fra Flensburg Universität, som er leadpartner på projektet Emerging Attraction.

- Projektpartnerne er meget glade for, at midlerne blev bevilget. Det giver de grænsenære universiteter og campusser en enestående mulighed for at blive mere attraktive gennem fælles aktiviteter. Samtidig kan universiteterne øge deres bidrag til at tackle den eksisterende og den forventede mangel på kvalificeret arbejdskraft i regionen, siger professor Stephan Panther. 

Matcher strategierne

For at de højtuddannedes gode idéer får lettere ved at blive omsat til økonomisk vækst, fik et andet projekt, SPICE, også tildelt INTERREG-støtte. I spidsen for projektet står IDEA Entrepreneurship Centre på SDU, og formålet er at udvikle en stærkere kultur for iværksætteri og entrepreneurship blandt de studerende via grænseoverskridende arrangementer og netværksdannelse.

- De to erhvervs- og uddannelsesprojekter ligger i rigtig god forlængelse af målene i den syddanske udviklingsplan og erhvervsudviklingsstrategi om at satse massivt på uddannelse og talenter. I den forbindelse er det meget vigtigt at tænke vores tyske naboer med, for det udvider vores handlemuligheder og giver større chancer for effekt af vores tiltag, siger Kristian Grønbæk Andersen.

I alt blev der på INTERREG-udvalgets møde i Flensborg givet tilskud på knap 24 mio. kr. til fire grænseoverskridende projekter. Dermed er puljen under det nuværende EU-program næsten tom, og det forventes, at der kun kommer en enkelt yderligere ansøgningsrunde til nye projekter i efteråret.

Man kan læse mere om de nye projekter på www.interreg4a.dk, hvor man i løbet af foråret også vil kunne finde flere informationer om den forventede kommende ansøgningsrunde.

Fakta om INTERREG

  • EU støtter i perioden 2007-2013 Region Syddanmark og regionerne Schleswig og K.E.R.N. med 330 mio. kr. (44,3 mio. euro) med midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU).
  • Programmets indsatsområder er bl.a. erhvervssamarbejde, nye teknologier, uddannelse, forskning, turisme, sundhed, natur, energi, transport, grænsependling, arbejdsmarked, kultur og sprog.
  • INTERREG-udvalgets 27 medlemmer beslutter, hvilke projekter der skal modtage bevilling og sørger for, at programmet gennemføres korrekt.
APPFWU01V