Skip til primært indhold

Syddanmark kæmper for fortsat EU-støtte til kulturen

Et af de væsentligste budskaber fra Carl Holst under mandagens besøg i Bruxelles var, at EU fortsat skal yde tilskud til grænseoverskridende kulturprojekter. Kommissær Hahn lod forstå, at der er muligheder.

Står det til Region Syddanmark skal det fortsat være muligt at få EU-støtte til kulturprojekter på tværs af den dansk-tyske grænse.

Det slog regionsrådsformand Carl Holst (V) fast, da han mandag var på besøg i Bruxelles sammen med Slesvig-Holstens ministerpræsident Peter Harry Carstensen og formand for Region Sjælland, Steen Bach Nielsen (A).

Kultur spiller vigtig rolle

De tre politikere nåede at fremlægge den dansk-tyske regions holdning til en række EU-sager, og Carl Holst var bl.a. optaget af at drøfte den syddanske holdning til kulturprojekter med Johannes Hahn, kommissær for regionalpolitik.

- Kultur spiller en utrolig vigtig rolle i en grænseregion. Det bringer mennesker sammen, og det giver mulighed for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft. Derfor er jeg glad for, at jeg fik mulighed for at uddybe vores ønske om fortsat at tilgodese kulturen i EU’s programmer, siger regionsrådsformanden.

Fortsat støttemuligheder

I planerne for det kommende INTERREG-program er kultur ikke nævnt som indsatsområde, men kommissær Hahn lod forstå, at det alligevel vil være muligt at støtte kulturprojekter. Dels kan projekter inden for turisme og oplevelseserhverv dækkes af andre prioritetsområder, og dels vil der være et beløb svarende til 20 pct. af midlerne, som ikke skal uddeles inden for prioriteterne.  

Derfor er Carl Holst fortrøstningsfuld efter mødet i Bruxelles.

- Jeg har indtryk af, at kommissæren forstår vores bekymringer, og jeg er overbevist om, at det nytter noget at diskutere sagen ansigt til ansigt. Vi er selvfølgelig ikke de eneste, der har interesser i den her sag, men jeg vil gøre mit til at sikre fortsat opmærksomhed og støtte til de mange gode kulturprojekter i vores region, siger Carl Holst.  

APPFWU02V