Skip til primært indhold

Nyt Dybbøl-Forum lader idéerne flyve

Repræsentanter fra alle dele af den dansk-tyske region mødes onsdag for at blive enige om, hvilke grænseoverskridende aktiviteter der skal markere Slaget ved Dybbøl frem mod jubilæet i 2014.

I januar besluttede regionsrådet i Region Syddanmark at markere 150-års-jubilæet for Slaget ved Dybbøl i 2014 gennem en række nyskabende og fremadrettede aktiviteter.

Men hvad der helt konkret skal ske, både op til og på selve jubilæumsdagen, er lagt ud til et nyt såkaldt Dybbøl-Forum, som mødes første gang den 7. marts.

Bredt forum

Forummet består af repræsentanter fra både tysk og dansk side, hvilket er en utraditionel tilgang til det tidligere så konfliktfyldte tema. Desuden er der gjort meget ud af at samle folk fra både erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, historiske og kulturelle foreninger for at åbne op for helt nye og grænseoverskridende aktiviteter.

Det glæder forummets formand, regionsrådsformand Carl Holst (V), at Dybbøl-Forum er så solidt forankret i den dansk-tyske region.

- Regionens ønske med markeringen er at se fremad, og derfor har vi brug for input fra alle de gode kræfter, der hver dag arbejder på at udvikle regionen på hvert deres område. Jeg ser frem til at involvere borgerne på begge sider af grænsen i markeringen frem mod 2014, siger Carl Holst.

Fokus skal udnyttes

På mødet onsdag skal Dybbøl-Forum idéudvikle sig frem til en række fælles input, som skal bruges aktivt i en kommende aktivitetsplan for markeringen. Planen forventes vedtaget i regionsrådet 23. april.

- Vi vil gerne i gang med nogle aktiviteter allerede nu, så vi udnytter de næste to års fokus på vores region. Dybbøl-markeringen skal være en platform for at vise, hvor store skridt vi allerede har taget, og hvilke visioner vi fremover har for det dansk-tyske samarbejde, siger regionsrådsformand Carl Holst.

Dybbøl-Forum kommer til at følge processen løbende, i takt med at regionen sætter de nye tiltag i gang frem mod 2014.


Fakta

Dybbøl-Forum består af repræsentanter fra:

 • Sønderborg Kommune
 • Flensborg By
 • Industrie- und Handelskammer Flensborg (IHK)
 • Udviklingsråd Sønderjylland (URS)
 • Syddansk Universitet
 • Flensborg Universitet
 • Folkehøjskolernes Forening i Danmark
 • Volkshochschulen (VHS)
 • Grænseforeningen (Den danske grænseforening)
 • ADS-Grenzfriedensbund e. V., Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig (Den tyskegrænseforening)
 • Det danske mindretal v/ Sydslesvigsk Forening (SSF)
 • Det tyske mindretal v/ Bund deutscher Nordschleswiger (BdN)
 • Kulturgruppen under Region Sønderjylland-Schleswig
 • Det danske Kulturministerium
 • Delstatsregeringen i Kiel
 • Museum Sønderjylland
 • DSI Dybbøl Mølle
 • DGI Sønderjylland
 • Kultur i Syd
 • Region Syddanmark
APPFWU02V