Skip til primært indhold

Flere vil på teknisk gymnasium

Flere unge har søgt ind på et teknisk gymnasium efter sommerferien, mens ansøgertallet til almene gymnasier og handelsgymnasier er stabilt. Det viser de nye tal for søgningen til de gymnasiale uddannelser i 2012 i Region Syddanmark.

Region Syddanmark har netop indsamlet tallene for, hvor mange unge der i 2012 har søgt om optagelse på en af regionens gymnasiale uddannelser.

Og trods et generelt fald på en pct. i antallet af 16-årige i regionen, er der øget efterspørgsel efter at begynde på både de tekniske gymnasier, handelsgymnasierne og HF. For eksempel viser ansøgertallene, at der er sket en stigning i antallet af ansøgere til teknisk gymnasium (HTX) med to pct. i forhold til sidste år

Tendens passer med science-mål

Det glæder Lasse Krull (K), formand for regionens Udvalg for Regional Udvikling. Virksomhederne i Syddanmark har nemlig brug for højt kvalificerede medarbejdere fremover, og derfor sprang regionen i 2010 ud som ”science-region”. Satsningen skal medvirke til at tiltrække og udvikle tekniske, naturvidenskabelige og sundhedsfaglige talenter.

- Det er positivt, at unge syddanskere viser interesse for de tekniske gymnasiale uddannelser. I Regional Udviklingsplan lægger vi op til, at mange af fremtidens syddanske arbejdspladser findes inden for natur, teknik og sundhed, og det er helt nødvendigt, at talentmassen vokser, fastslår Lasse Krull (K).

- Derfor har vi også i Syddansk Uddannelsesaftale en målsætning om, at 20 pct. flere skal gennemføre en science-uddannelse i 2015. En karriere inden for de tekniske og naturvidenskabelige fagområder begynder i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, siger udvalgsformanden.

Flere tager HF

Også toårigt HF oplever en stigende efterspørgsel på deres uddannelser. Ni pct. flere end sidste år har søgt om optagelse på uddannelsen, selvom andelen af unge i målgruppen 17-19 år samtidig kun er steget med to pct. En del af forklaringen er de dårlige konjunkturer, der i øjeblikket gør det svært at få et ufaglært arbejde og får flere til at søge tilbage på skolebænken.

For handelsgymnasier (HHX) og almene gymnasier (STX) er ansøgertallet i regionen næsten status quo. Én pct. flere unge har søgt ind på handelsgymnasiet, mens søgningen til de almene gymnasier er uændret i forhold til sidste år. Der er dog store regionale forskelle, idet der i for eksempel Sønderborg-området er syv pct. flere ansøgere end sidste år.

Nu skal der fordeles

Med det overordnede ansøgertal på plads skal eleverne nu fordeles på STX og HF, for ikke alle kan få deres førsteprioritet. Nogle skoler har fået rigtig mange ansøgninger og har derfor ikke plads til alle. For eksempel har Odense Katedralskole fået 370 ansøgere til 224 pladser.

Det betyder, at regionens fire fordelingsudvalg, som består af regionsrådsmedlemmer og repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne på Fyn, i Trekantsområdet, Sønderjylland og Sydvestjylland, har en stor opgave foran sig, når de mødes i de kommende dage. En opgave, som vanskeliggøres af, at der i år er indført et klasseloft på 28 elever. Den endelige fordeling af pladser på almene gymnasier og HF foreligger til sommer.

APPFWU02V