Skip til primært indhold

Esbjerg Havn kan få nøglerolle i Europa

Nordsøkommissionen vil gøre havnene i Esbjerg, Hitshals, Frederikshavn og Aberdeen til en del af EU's overordnede infrastruktur, og ønsket bliver positivt modtaget i EU-Kommissionen.

Der er nu udsigt til, at Esbjerg Havn kan blive en del af EU’s overordnede infrastruktur. Fordelene ved at blive optaget i det såkaldte Core Network er først og fremmest, at de danske myndigheder vil få en forpligtigelse til at sikre høj fremkommelighed og kvalitet omkring havnen.

Sagt med andre ord vil det betyde, at eksempelvis elektrificeringen af jernbanen mellem Lunderskov og Esbjerg bliver ført helt ned til havnen, ligesom motorvej E20 allerede er ved at blive det.

- Lykkes det at blive optaget, vil det være en klar styrkelse af Esbjerg Havn og af Jyllandskorridoren. EU gør det til en forpligtelse for vej- og banemyndigheder, at strækningerne i kernenetværket hele tiden er af en høj standard, siger regionsrådsmedlem Preben Friis-Hauge (V), der er formand for Transportgruppen i Nordsøkommissionen.

Vigtigt for hele Skandinavien

Nordsøkommissionen er et samarbejde mellem 56 regioner fra otte lande rundt om Nordsøen. Kommissionens medlemmer arbejder blandt andet sammen om at udøve fælles indflydelse på beslutninger i EU og på at skabe opbakning til fælles udviklingsprojekter i regionen – herunder infrastruktur.

Netop Transportgruppen har arbejdet på at få Esbjerg Havn optaget i Core Network sammen med havnene i Hirtshals, Frederikshavn og skotske Aberdeen. Indstillingen omfatter også adgangsvejene på såvel asfalt som skinner, og ønsket er tilsyneladende blevet positivt modtaget i Kommissionen.

- Jyllandskorridoren spiller ikke bare en vigtig rolle for den syddanske region, men for hele Vestskandinavien fordi den er forbindelsen til Hamborg og videre til det centrale Europa. Så de øvrige jyske regioner og Sydnorge vil også have gavn af en velfungerende korridor ned gennem Jylland, mener Preben Friis-Hauge.

Fakta:

EU-kommissionen er i gang med at revidere de langsigtede planer for den europæiske infrastruktur, det såkaldte TEN-T netværk. I oktober 2011 blev et forslag offentliggjort, og det er dette forslag, som Transportgruppen i Nordsøkommissionen har været meget optaget af at foreslå forbedringer til inden for Nordsøkommissionens område, der dækker 57 regioner rundt om Nordsøen.

Core Network er et af Kommissionen udpeget kernenetværk inden for TEN-T netværket (TransEuropean Network for Transport). Alle infrastrukturejere (stater, regioner, kommuner, trafikoperatører m.fl.) er forpligtede til at arbejde for, at forbindelserne i Core Network senest i 2030 er af særlig høj kvalitet. En væsentlig del af EU's støtte til infrastruktur dirigeres til strækninger i dette kernenetværk. Frem mod 2050 gælder den samme forpligtelse for hele det udpegede TEN-T netværk. 

APPFWU01V