Skip til primært indhold

OUH stopper samtykkeerklæringer

Ortopædkirurgisk Afdeling på OUH har i en periode videresendt samtykkeerklæringer til metal-mod-metal-hoftepatienter på vegne af producenten DePuy. Denne praksis er nu stoppet.

Syddanske sygehuse skal ikke være bindeled mellem patienter og hofteproducenter.
Det slår Region Syddanmarks sundhedsdirektør, Jens Elkjær, fast, efter at han er blevet bekendt med, at Odense Universitetshospital (OUH) i løbet af de seneste måneder har udsendt samtykkeerklæringer til patienter, der har de såkaldte ASR-sportshofter, på vegne af producenten DePuy. Hofterne er såkaldte metal-mod-metal-hofter, der mistænkes for at kunne give patienterne alvorlige komplikationer.

Erklæring giver indsigt i patientjournaler

Ved at underskrive erklæringerne tilbyder DePuy patienterne penge for tabt arbejdsfortjeneste og transport ved undersøgelser og eventuelle operationer i forbindelse med hoften, men samtidig giver patienterne DePuy adgang til deres journaler samt ejerskab over hofteproteserne, hvis de skulle blive skiftet ud.

Det er ikke i orden

OUH er det eneste sygehus i regionen, der har udsendt samtykkeerklæringen, og på nuværende tidspunkt har cirka 110 patienter skrevet under. Men udsendelserne er ifølge sundhedsdirektør i Region Syddanmark Jens Elkjær ikke acceptable, og OUH har fra dags dato ophørt udsendelsen af samtykkeerklæringerne.

- Vi mener ikke, vi skal være kontaktled mellem patienterne og virksomheden. Derudover mener vi heller ikke, at indholdet i aftalen er noget, som vi kan stå inde for. Derfor har jeg nu understreget overfor Odense Universitetshospital, at vi ikke på nogen måde skal videresende materiale – hverken fra DePuy eller andre producenter. Den praksis er ganske enkelt ikke i orden, siger Jens Elkjær.

- Jeg har forståelse for, at afdelingen vil hjælpe patienterne mest muligt, men vi kan ikke medvirke til at stille patientoplysninger til rådighed for et privat firma. Der kan muligvis komme retssager i forlængelse af denne sag, og derfor skal vi ikke tankeløst give informationer videre, der kan blive beviser i et senere forløb, slutter Jens Elkjær.

Regionen giver patienter besked

Region Syddanmark tager nu kontakt til samtlige patienter, der har modtaget samtykkeerklæringer. Hvis patienterne ønsker at tilbagetrække deres samtykkeerklæring, vil Region Syddanmark tage kontakt til DePuy og gøre dem opmærksomme på dette. Hvis DePuy i den forbindelse skulle kræve allerede udbetalte refunderinger tilbagebetalt fra patienterne, vil Region Syddanmark dække udgiften.

Yderligere informationer:

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, telefon 2946 7125

Fakta:

DePuys hofteprotese mistænkes for at kunne give patienterne væsentlige komplikationer. Af samme årsag trak producenten protesen tilbage i 2010. Siden er der rejst tvivl om, hvorvidt problemet er generelt i forhold til alle hofteproteser, hvor man benytter sig af metal-mod-metal-princippet.

Da det i 2010 kom frem, at der kunne være problemer med ASR-hoften, stoppede OUH og Svendborg Sygehus brugen af hofteproteserne. Disse to sygehuse var de eneste i regionen, der havde brugt den pågældende protese. På dette tidspunkt havde 141 syddanske patienter fået indopereret ASR-hoften, og de 132 havde allerede været til et ekstra tjek.

For at være på den sikre side blev alle patienter i Region Syddanmark, der har fået indopereret en metal-mod-metal-hofteprotese, og som ikke havde været til en undersøgelse inden for det seneste år, indkaldt. Det gjorde regionens sygehuse for at kontrollere, om der er problemer med hofteprotesen og for at afklare eventuelle tvivlsspørgsmål. 

APPFWU01V