Skip til primært indhold

Høj specialisering er bedst til de svageste

Tilbuddene til nogle af de mest udsatte og sårbare borgere var til debat, da politikerne i Regionsrådet tirsdag drøftede de store udfordringer, der netop nu er for regionens specialiserede sociale tilbud.

- Efter kommunalreformen har der i hele landet været en entydig udvikling i retning af, at kommunerne ønsker at drive flest mulige sociale tilbud til deres egne borgere. Nærhedsprincippet er godt for de fleste borgere, og for dem er der ingen tvivl om, at kommunerne gør en god og kvalificeret indsats. Men for det mindretal, der lider af komplekse og sjældne handicap er det bedre at få et højt specialiseret socialt tilbud end et tilbud indenfor deres egen kommunegrænse, sagde socialudvalgsformand Bente Gertz, (Soc.dem.).

”Fælles fokus” nyt samarbejde med kommunerne

For at regionen kan levere præcis de højt specialiserede tilbud, der er behov for, har Region Syddanmark sammen med kommunerne sat gang i en række initiativer under betegnelsen ”Fælles Fokus”, der skal udvikle og styrke samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Målet er at sikre en effektiv økonomistyring, dokumentere effekten af indsatsen og udnytte synergien med psykiatri og sundhed.
Samtidig er der indledt en proces, der vil samle de nuværende 27 sociale tilbud i 9 paraplyer med et fælles fagligt indhold – for eksempel autisme, senhjerneskade, socialpsykiatri osv.

- Der findes en lille gruppe mennesker, der har så store udfordringer, at den rette hjælp og støtte er helt afgørende. I Region Syddanmark har vi set højt specialiserede tilbud blive udfaset på grund af mangel på brugere. Vigtig viden er dermed gået tabt, og der er sket en udvanding. Taberne er de svage i vores samfund – det er dem, der har betalt prisen for kommunalreformen. Derfor er det velkomment, at vi sammen med kommunerne forpligter os, så vi i fremtiden kan lave de bedste tilbud til de svageste, sagde socialudvalgets næstformand Susanne Linnet (V) under debatten.

Evaluering af opgavefordeling

Netop nu arbejder et udvalg nedsat af regeringen på at evaluere fordelingen af opgaver mellem kommunerne og regioner på det specialiserede socialområde. Region Syddanmarks socialudvalgsformand ser frem til resultatet.

- Regionerne har de senere år forsøgt at få en debat med kommunerne om udviklingen, men uden ret stort held. Vi ser tilbud, der lukker og en manglende udvikling af området. Det er rigtig ærgerligt. Men den igangværende evaluering af kommunalreformen er debatten nu løftet op på et højere landspolitisk niveau. Jeg håber, der vil blive lyttet til fakta de rigtige steder, sagde Bente Gertz.

Regionsrådsformand Carl Holst afsluttede temadrøftelsen med at sige, at det er virkelig vigtigt at understrege, at det er det højt specialiserede område, regionen er bekymret for:
- Det er afgørende med høj faglighed og orden i økonomien, og det er kun muligt, hvis vi har et godt og tæt samarbejde med kommunerne.

Giv regionerne ansvaret

Samtlige politiske partier i Regionsrådet tilsluttede sig Danske Regioners ønske om, at regionerne fremover vil få ansvaret for den lille del af det allermest specialiserede socialområde. Alle ser også frem til et mere intenst samarbejde med kommunerne om gode faglige løsninger med den bedst mulige udnyttelse af ressourcerne.

Yderligere information:

Udvalgsformand Bente Gertz (S), Socialudvalget, Region Syddanmark, telefon: 2172 7102
Næstformand Susanne Linnet (V), Socialudvalget, Region Syddanmark, telefon: 4040 0731
Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, telefon: 4032 5210
Psykiatri- og Socialdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark, telefon: 2029 1020

APPFWU01V