Skip til primært indhold

Gebyrer skal testes i Region Syddanmark

Regionsrådet har på foranledning af Danske Regioner besluttet at gennemføre et forskningsprojekt om effekten af gebyrer for patienter, der udebliver fra undersøgelser og behandling.

Sygehus Lillebælts rygcenter i Middelfart bliver sandsynligvis centrum for et forskningsprojekt, som skal undersøge effekten af udeblivelsesgebyrer. Region Syddanmark vedtog på regionsrådsmødet den 29. maj 2012 at gennemføre forskning på området, og da regionen ønsker, at gebyrerne afprøves ét sted i regionen, inden for ét speciale, vil rygcenteret på Middelfart Sygehus være velegnet.

- Der har været en voldsom debat om, hvorvidt gebyrer kan minimere antallet af udeblivelser, og i forlængelse af den debat, kan vi godt forsvare at gennemføre et forskningsprojekt eksempelvis i Middelfart, så vi får fakta på bordet, siger formanden for sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen (S).

Gebyrer er et regeringsønske

Det er Danske Regioner, der har bedt Region Syddanmark og Region Midtjylland om at gennemføre forsøg med gebyrer. Forsøgene kommer i forlængelse af økonomiaftalen mellem regionerne og regeringen for 2012 samt regeringsgrundlaget fra oktober 2012, hvor der lægges op til indførelse af gebyrer ved udeblivelse.

Sundhedsministeriet har fået til opgave at beskrive rammerne for projekterne over for regionerne, og først når disse ligger klar, vil detaljerne i forskningsprojektet kunne fremlægges for regionsrådet.

Syddansk skepsis

Det har været muligt forsøgsvist at afprøve indførelsen af gebyrer ved udeblivelser siden 2004, men endnu har ingen regioner valgt at benytte sig af muligheden, og det er da heller ikke et enigt regionsråd, der vedtager projektet.

- Vi må erkende, at vi er skeptiske i forhold til effekten af gebyrerne,. Og vi er i tvivl om, hvorvidt udgifterne til administration kommer til at overstige de udgifter, som vi dag har i forbindelse med udeblivelserne. Det gav sig også til udtryk ved afstemningen i dag, men nu vil vi gennemføre forsøget, og så må vi afvente resultaterne, siger Poul-Erik Svendsen.

I forbindelse med afstemningen stemte de seks medlemmer fra Socialistisk Folkeparti og Socialistisk Balance imod gennemførelsen af forskningsprojektet.

Gebyret skal kunne mærkes

For at gebyrerne skal have nogen form for virkning, vil Region Syddanmark som udgangspunkt arbejde med en gebyrstørrelse på cirka 500 kroner.

Men det er ikke kun patienterne, der skal forbedre sig. Region Syddanmark arbejder allerede på at indføre SMS-påmindelser, og ifølge Poul-Erik Svendsen skal mulighederne for selvbooking også udvikles, ligesom telefontiderne skal gennemgås for at sikre optimale vilkår for patienterne.

Yderligere information:

Formand for Region Syddanmarks sundhedsudvalg, Poul-Erik Svendsen (S), Region Syddanmark, 
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 2946 7125

Kontaktperson

APPFWU02V