Skip til primært indhold

Faglige paraplyer - ny organisering af sociale tilbud

Region Syddanmark lægger nu op til at ændre strukturen på det specialiserede socialområde, så de nuværende 27 socialtilbud omdannes til 9 eller 10 såkaldte paraplytilbud med hver deres ledelse.

Målet er at skabe bedre muligheder for samarbejdet med kommunerne samt sikre en bedre udnyttelse af ressourcer og viden på området til gavn for borgerne. Indholdet af de faglige paraplyer vil få afsæt i for eksempel autismeområdet, senhjerneskader, socialpsykiatri, kommunikationshandicap osv.

- Der er ingen tvivl om, at en anden organisering er nødvendig, hvis vi vil ruste det specialiserede socialområde til at imødekomme de aktuelle udfordringer. Det gælder både krav om effektivisering, udnyttelse af faglig synergier og fokus på effekten af vores arbejde. Formålet med den nye struktur er at styrke den faglige og økonomiske bæredygtighed og robusthed på tilbuddene. Det skal ske ved at styrke ledelsesfunktionen på tilbuddene, særligt i forhold til den strategiske og tværgående ledelse, siger psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen.

- Det er jo kommunerne, der betaler os for at hjælpe deres borgere. Det tager vi som leverandør meget seriøst, og jeg er sikker på, at vi med den kommende paraply-organisering vil vi få langt bedre muligheder for et tæt samarbejde med kommunerne til glæde for borgerne, siger Jacob Stengaard Madsen.

Åben dialog om ændringer

Det er politikerne i Regionsrådet, der skal vedtage den nye struktur, men allerede nu er medarbejderne i de sociale tilbud blevet informeret om planerne, der vil betyde færre forstandere, men ikke færre ansatte. Derfor er der indført et begrænset ansættelsesstop på lederniveau, så ledige lederstillinger som udgangspunkt vil blive besat efter behov med kvalificerede interne kandidater.

- Jeg tror på vigtigheden af at have en åben og ordentlig dialog med vores medarbejdere. Derfor har jeg informeret alle ansatte i de sociale tilbud om forslaget til den nye struktur, og hvilken betydning, den vil få for dem. Medarbejdere i vores sociale tilbud har en stor specialviden på et meget komplekst område. Det er min vurdering, at denne specialviden bedre kan bringes i spil i en paraply-struktur, siger Jacob Stengaard Madsen.

Efter planen behandler Regionsrådet den nye paraply-struktur på sit møde den 25. juni 2012, så den vil kunne træde i kraft fra januar 2013.

Yderligere information:

Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen
Mobil: 2920 1020

APPFWU02V