Skip til primært indhold

Susanne Linnet formand for Ligestillingsfølgegruppen

På det første møde i Ligestillingsfølgegruppen i Region Syddanmark den 30. maj blev Susanne Linnet (V) valgt som formand og Margot Torp (S) som næstformand.

Når Susanne Linnet sætter sig for bordenden ved møderne i Ligestillingsgruppen, er det emner som ulighed i sundhed og uddannelse, der er på dagsordenen. For ligestilling handler ikke kun om køn og alder, men også om for eksempel sundhed og uddannelse og den ulighed, der eksisterer på disse områder.

Følgegruppen har til opgave at sikre, at de beslutninger, regionsrådet har truffet om ligestillingsarbejdet i regionen, bliver ført ud i livet.

Regionsrådet har besluttet, at der i dette arbejde skal sættes særligt fokus på:

  • Forebyggende helbredsundersøgelsen
  • Videndeling mellem indvandrermedicinsk Klinik på OUH og regionens øvrige sygehuse
  • Somatisk sygdom for personer med psykisk sygdom
  • Uddannelsesudfordringen 
  • Mænd i omsorgsfag
  • Personale og strukturer på de sociale tilbud
  • Kvalificering af ligestillingsredegørelsen

Hver andet år har regionen pligt til at sende en ligestillingsredegørelse til ministeren for ligestilling. Ud fra redegørelsen giver ministeren regionen enten en grøn, gul eller rød vurdering. Den seneste samlede vurdering af Region Syddanmarks indsats landede på gul. Derfor sætter Ligestillingsfølgegruppen nu særligt ind, så regionen kan få en grøn markering.

Fakta:

Ligestillingsfølgegruppen er udsprunget af Ligestillingsarbejdsgruppen, som var en politisk arbejdsgruppe nedsat af regionsrådet i Region Syddanmark. Arbejdsgruppen afsluttede sit arbejde i februar 2012. De ni medlemmer fra arbejdsgruppen er fulgt med over i følgegruppen, som nu altså har konstitueret sig med Susanne Linnet (V) som formand og Margot Torp (S) som næstformand.

Ligestillingsfølgegruppen arbejder med ligestilling af regionens borgere inden for sundhed, psykiatri, det sociale område og uddannelsesområdet. Følgegruppen ser også på, hvordan der skabes større ligestilling i Region Syddanmark som arbejdsplads. Ligestillingsfølgegruppen skal desuden følge, hvordan regionen lever op til sine lovmæssige forpligtelser på ligestillingsområdet.

Yderligere oplysninger:

Formand for Ligestillingsfølgegruppen Susanne Linnet (V), mobil 40 40 07 31

Næstformand for Ligestillingsfølgegruppen Margot Torp (S), mobil 40 11 73 65

Direktør i Sundhed, Per Busk, mobil 21 72 66 87

APPFWU02V