Skip til primært indhold

Region Syddanmark vil investere 82 millioner i solstråler

Der bliver nu for alvor sat fart på Region Syddanmarks strategi om bæredygtighed ved at indkøbe solcelleanlæg svarende til et areal på seks fodboldbaner. Det gør det til Danmarks største enkeltinvestering i solcelleanlæg.

Solstråler og sygehuse bliver en vigtig kombination i Region Syddanmarks bestræbelser på at skabe en mere bæredygtig region. Forretningsudvalget i Region Syddanmark indstillede på et møde 13. juni 2012 over for regionsrådet, at regionen skal investere i solcelleanlæg på sygehusenes tage for 82 millioner kroner.

Det er Danmarks største enkeltinvestering i solcelleanlæg – tre gange større end hidtidige projekter.

Seks fodboldbaner med solceller

Tagfladerne på regionens sygehuse og regionshuset i Vejle er blevet gennemgået for at finde egnede arealer, og her er i alt plads til solcelleanlæg med et areal på cirka 25.000 kvadratmeter - svarende til seks fodboldbaner.

Det er planen, at solcelleanlæggene skal etableres allerede i år, og regionsrådsformand Carl Holst (V) er glad for, at regionens strategi om bæredygtighed nu får et boost.

- Oplægget er et bevis på, at vi i Region Syddanmark mener det alvorligt, når vi vedtager strategier. Vi løfter vores ansvar som en offentlig virksomhed i forhold til vores strategi og i forhold til at investere og skabe vækst i regionen, siger regionsrådsformanden.

25. juni skal forretningsudvalgets indstilling behandles i regionsrådet. I samme ombæring skal regionsrådet også vedtage den nye strategi for bæredygtig udvikling i perioden 2012 til 2015.

Masser af solstrøm

Hvis regionen vælger at sætte solcelleanlæg op svarende til 25.000 kvadratmeter, vil anlæggene kunne yde 3.200 MWh om året og dermed understøtte regionens bestræbelser på at udlede mindre CO2. Det svarer til strømforbruget for knap 1000 husstande.

Region Syddanmarks samlede strømforbrug på sygehusene løber op i 89.000 MWh, og de nye anlæg vil således dække 3,6 procent af forbruget.

Overvejer leasingmodeller

Som udgangspunkt vil regionen forsøge at finansiere indkøbet af solcelleanlæggene med driftsmidler, men hvis det ikke kan lade sig gøre, kan leasingfinansiering komme på tale.

- Vi har en god økonomi i Region Syddanmark, og derfor bør vi også kunne afse 82 millioner til solcelleanlæggene, men det kan være, at vi må benytte os af en leasingmodel, og derfor har jeg bedt økonomidirektøren om at undersøge mulighederne, siger Carl Holst.

Uanset finansieringsmodellen vil strømproduktionen betyde, at investeringen kan afskrives i løbet af 12-14 år.

Tage skal renoveres for 57 millioner

En stor del af tagarealerne skulle alligevel renoveres i løbet af de kommende fem år, men for at kunne sætte solcelleanlæggene op allerede i år vil forretningsudvalget fremskynde renoveringen. Renoveringen af tagene vil koste 57 millioner kroner.

Finansieringen bliver mulig ved, at regionen ganske enkelt fremrykker de kommende års planlagte investeringer til renoveringer.

Fakta:

Hvis regionsrådet godkender indstillingen, ser tidsplanen således ud: 

  • 29. juni 2012 – Region Syddanmark udsender udbudsmaterialet til prækvalificerede entreprenører
  • 13. august 2012 – Licitationen afholdes
  • 28. august-14. december 2012 – Udførelsesperiode
  • 20. december 2012 – Aflevering af projektet

Yderligere informationer:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, telefon 4032 5210
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, telefon 2946 7125

APPFWU02V