Skip til primært indhold

Ny styregruppe bag Syddanmark som Europæisk Iværksætterregion i 2013

Der er mange gode kræfter i styregruppen, der skal sætte Region Syddanmark på det europæiske iværksætterlandkort i 2013. De første aktiviteter begynder at tage form.

Onsdag 27. juni var styregruppen for Region Syddanmark som Europæisk Iværksætterregion 2013 samlet for første gang. Styregruppen på i alt 14 deltagere er udpeget af en bred kreds af aktører, som repræsenterer erhvervsliv, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og region i Syddanmark. Styregruppen skal sikre, at der er sammenhæng i de aktiviteter, der skal afvikles i iværksætteråret 2013, og at der er forankring hos den brede kreds af aktører, som styregruppen repræsenterer.

- Det glæder mig, at der er en så god opbakning fra de mange syddanske aktører, som har lyst at arbejde sammen om at få planlagt og sat gang i Europæisk Iværksætterregion 2013. Vi har på mødet haft en rigtig god drøftelse af aktiviteter og muligheder, så dette første møde lover godt for samarbejdet om det kommende iværksætterår, siger styregruppens formand, Lasse Krull (C), som også er formand for udvalget for Regional Udvikling.

Første danske region

Region Syddanmark er, i skarp konkurrence med førende europæiske regioner, blevet udnævnt til Europæisk Iværksætterregion i 2013 af EU’s regionsudvalg, i øvrigt som den første danske region nogen sinde.

Regionsudvalget begrundede udnævnelsen af Region Syddanmark med regionens klare satsning på tre erhvervsmæssige styrker - energieffektivisering og offshore, velfærds- og sundhedsteknologi samt oplevelseserhverv og design. Det man i EU-sammenhæng kalder "smart specialisation".

Bredt partnerskab

En anden årsag til udnævnelsen var desuden det brede partnerskab, som har stået bag ansøgningen om prisen, bestående af Region Syddanmark, Danfoss Universe, det Syddanske Bruxelles-kontor samt Væksthus Syddanmark med støtte og opbakning fra både virksomheder, uddannelsessektoren og det erhvervsfremmende system.

I 2013 vil der blandt andet blive udviklet og implementeret en "Entrepreneurial One-Stop-Shop" i form af en web-portal, som samler alle relevante tilbud for regionens iværksættere og vækstvirksomheder. Der vil også blive afholdt en regional iværksætterkonkurrence for elever på regionale uddannelsesinstitutioner, hvilket skal føre tanken om iværksætteri og "smart specialisation" helt ud i uddannelsessystemet.

Fakta

Medlemmer af styregruppen for Region Syddanmark som Europæisk Iværksætterregion 2013:

 • Lasse Krull, udvalgsformand for Regional Udvikling , (Formand) udpeget af regionsrådet
 • Karsten Uno Petersen Næstformand i udvalget for Regional Udvikling, udpeget af Det Syddanske Bruxelles-kontor og regionsrådet
 • Torben Kylling Petersen, økonomidirektør Danfoss Universe, udpeget af Young Enterprise Syd
 • C.C. Nielsen, direktør i Nielsen & Nielsen Holding A/S, udpeget af Young Enterprise Fyn
 • Mette Høj Davidsen, direktør i Boka Group A/S, udpeget af Young Enterprise Trekanten
 • Tina Mikkelsen, direktør i CIMI, udpeget af Young Enterprise Sydvestjylland
 • Lene Lawetz, leder af Spinderihallerne, udpeget i fællesskab af klyngerne Lean Energy, WT, Offshore, Design2innovate
 • Torben Bager, professor/direktør IDEA Entrepreneurship Centre ved Syddansk Universitet, udpeget af Syddansk Universitet
 • Laurids Rudebeck, borgmester i Tønder Kommune, udpeget af Væksthus Syddanmark
 • Egon Fræhr, borgmester i Vejen Kommune, udpeget af kommunerne
 • Erik Knudsen, rektor UC Lillebælt, udpeget af Professionshøjskolerne
 • Henrik Larsen, rektor Erhvervsakademi Sydvest, udpeget af Erhvervsakademierne
 • Mette Andersen, rektor Aabenraa Handelsskole, udpeget af de gymnasiale uddannelser
 • Michael Mathisen, murermester Max Mathiesen og Søn A/S, udpeget af erhvervsskolerne

Europæisk Iværksætterregion eller European Entrepreneurial Regions (EER) udnævnes af EU’s Regionsudvalg, EU-parlamentet og EU-kommissionen i fællesskab. Regioner, der udnævnes, forpligter sig til at gøre en særlig indsats for at fremme iværksætteri i deres område. Initiativet hører under EU's "small business act", som specifikt har med forholdene for små og mellemstore virksomheder at gøre.

Formålet med iværksætterregionerne er at skabe dynamiske, grønne iværksætterregioner i hele Europa og at tage nye samfundsmæssige udfordringer op. Regioner med den mest overbevisende og fremsynede politiske strategi udnævnes.

Yderligere oplysninger:

Lasse Krull (C), formand for udvalget for Regional Udvikling, 4074 4599

APPFWU01V