Skip til primært indhold

Mere sundhed for pengene

Borgerne i Region Syddanmark kan se frem til et sundhedsvæsen, som i højere grad end i dag skal prioritere i sine ydelser og behandlinger. Det er resultatet af den aftale, regionerne i dag indgik med staten om regionernes økonomi næste år.

Danske Regioner indgik lørdag aftale med regeringen om økonomien for det danske sundhedsvæsen i 2013. En aftale, der betyder, at den velkendte behandlingsgaranti på en måned erstattes af en differentieret behandlingsret. Det betyder, at de mest syge skal behandles først, mens patienter med mindre alvorlige lidelser kommer til at vente i op til to måneder fra 1. januar 2013.

- I dag er vores sundhedsvæsen i høj grad indrettet på at levere de ydelser, patienterne efterspørger - i et stadigt højere tempo. Fremover skal vi kun tilbyde undersøgelser og behandlinger, der giver mere sundhed. Vi vil ikke kunne sige ja til alt det, patienterne ønsker, siger regionsrådsformand i Region Syddanmark Carl Holst (V).

Fra 1. september 2013 indføres til gengæld en udredningsgaranti på én måned. Det betyder, at patienter som udgangspunkt har garanti for at få stillet en diagnose inden for én måned.

Flere penge til psykiatrien

Derudover er der taget hul på at sidestille psykiatrien med det øvrige sygehusvæsen – blandt andet med 200 mio. kr. til udbygning af udrednings- og behandlingsgarantierne, så sindslidende får de samme rettigheder som somatiske patienter.

- Jeg har gennem flere år kæmpet for at ligestille psykiske sygdomme med de somatiske. Derfor er jeg glad for, at vi nu tager et skridt i den rigtige retning. Men jeg vil samtidig understrege, at det er en proces, som kun lige er begyndt, siger Carl Holst.

Aftalen tager udgangspunkt i regeringens stramme økonomiske rammer for den offentlige økonomi i 2013. For Region Syddanmark bliver der reelt tale om nul-vækst i forhold til budgettet for 2012. Det er aftalt, at aktiviteten kun må vokse med 3,8 procent i forhold til niveauet i 2011.

- For Region Syddanmark betyder aftalen derfor, at aktiviteterne i 2013 stort set skal holdes i ro i forhold til det nuværende niveau. Hvis vi lykkes med at begrænse aktiviteten til det, vi har aftalt, vurderer jeg, at vi i Region Syddanmark kan komme igennem 2013 uden afskedigelser og større sparerunder, siger Carl Holst.

I forhold til Region Syddanmarks planer for byggeri af både somatiske og psykiatriske sygehuse, lægger aftalen op til smalkost de kommende år.

- Jeg har arbejdet intenst for at skaffe en anlægsramme, så vi kunne modernisere vores sygehuse. Men den kommende ramme er så stram, at vi kommer til at vende hver eneste krone i vores sygehusinvesteringer endnu engang, siger Carl Holst.

Effektive sygehuse gør samfundskagen større

- Aftalen giver ikke mange penge til Region Syddanmark. Vi takker, men tager altså ikke hatten af. På positivlisten noterer jeg mig dog, at regeringen anerkender regionernes hårde og solide arbejde. Det fortjener vi også. De danske sygehuse har de seneste år samlet set præsteret effektiviseringer for 1,2 mia. kr. om året, siger Carl Holst.

- Sådanne produktivitetsforbedringer kan ingen andre fremvise år efter år - hverken i den offentlige eller den private sektor. Det er altså ikke mindst sygehusvæsenet, som er med til at gøre samfundskagen større i disse år. Regionerne er derfor centrale aktører, når den fremtidige velfærd skal sikres, slutter Carl Holst.

Yderligere oplysninger
Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10.

APPFWU02V