Skip til primært indhold

Fynske og sjællandske sygehusansatte skal på udveksling hos hinanden

Region Syddanmark og Region Sjælland udbygger aftale om sundhedssamarbejde med udvekslingsaftale og fælles forskningsfond.

Sjællandske læger og sygeplejersker skal arbejde tættere sammen med deres kolleger på Odense Universitetshospital om de patienter, der krydser Storebælt for at blive behandlet. Det er tanken bag en fælles pulje på to mio. kr. til medarbejderudveksling, som Region Syddanmark og Region Sjælland nu etablerer. Samtidig etablerer de to regioner en fælles forskningspulje på to mio. kr. for at styrke den sundhedsforskning, der udføres på tværs af regionsgrænsen.

Med de to nye puljer intensiverer de to regioner det sundhedssamarbejde, som de indledte med en aftale i august 2010.

- Aftalen har været en stor succes. Den har betydet, at rigtig mange sjællandske patienter krydser Storebælt for at blive behandlet på Odense Universitetshospital.
Det nye skridt i aftalen skal sikre, at vi yderligere styrker samarbejdet om behandlingen af den enkelte patient, siger regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark.

Udvekslingsforløb på op til seks uger

Der er tanken, at et udvekslingsforløb varer tre til seks uger. Medarbejdere fra alle sundhedsfaggrupper på Odense Universitetshospital og på sygehusene i Næstved, Slagelse, Nykøbing F., Ringsted, Roskilde, Køge, Holbæk og kan søge om at komme på udveksling.

Ønsket om at komme på udveksling hos hinanden kommer fra medarbejderne på de sjællandske sygehuse og Odense Universitetshospital.

- Denne udveksling af medarbejdere vil styrke den sundhedsfaglige kvalitet, og den fælles forskningspulje vil også bidrage til, at undersøgelser og behandlinger af de to regioners patienter bliver baseret på bedst mulig opdateret faglig viden”, siger regionsrådsformand Steen Bach Nielsen (S), Region Sjælland.

Betingelsen for at kunne søge penge i den fælles forskningsfond er, at der indgår mindst én part fra hver region i forskningsprojektet. Det er ønsket, at forskningsprojekterne skal have særligt fokus på at styrke de specialiserede behandlingsfunktioner i Region Sjælland.

Tredobling af sjællandske sengedage

Aftalen mellem Region Syddanmark og Region Sjælland har betydet, at antallet af sjællandske sengedage på Odense Universitetshospital er mere end tredoblet fra 2010 til 2011. Således var sjællandske patienter indlagt på OUH i 6781 sengedage i 2011 mod 1861 i 2010. Den typiske sjællænder på Odense Universitetshospital er hjerte- eller lungepatient eller lider af gynækologisk cancer.

De to regioner bidrager med 1 mio. kr. til hver af de to puljer. De to puljer er etableret, og sygehusansatte kan søge penge fra de to puljer, så snart ansøgningsskemaerne er udarbejdet.

Yderligere oplysninger:

Regionrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Regionrådsformand Steen Bach Nielsen, Region Sjælland, mobil 30 61 64 46

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

Koncerndirektør Lars Onsberg Henriksen, Region Sjælland, mobil 21 40 93 49

APPFWU01V