Skip til primært indhold

Fyn-Als-færgen i fare

Fynboer og sønderjyder risikerer i fremtiden at miste deres direkte færgeforbindelse. Kun et enkelt selskab bød ind på driften i første udbudsrunde, så nu forsøger Trafikstyrelsen sig med et nyt udbud. Region Syddanmark og de to implicerede kommuner er bekymrede for, at Trafikstyrelsen vil sende ruten i udbud uden først at se udbuddet efter i sømmene og revurdere betingelserne.

Hvis indholdet ikke lever op til forventningerne, så kan selv den flotteste indpakning ikke få kunderne til at købe produktet. Det har Trafikstyrelsen måtte sande i sagen om udbuddet på Fyn-Als-færgen. Derfor prøver de nu endnu gang at sælge driften af færgeoverfarten mellem Bøjden og Fynshav. Men de implicerede parter, Region Syddanmark og de to kommuner, Faaborg-Midtfyn og Sønderborg, er bekymrede for, at Trafikstyrelsen vil udbyde på præcis de samme vilkår, som kun en enkelt ville byde ind på i første omgang.

For hvis det sker, er der ifølge regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst (V), en overhængende fare for, at det vigtige bindeled mellem Fyn og Als står uden operatør, når den nuværende kontrakt udløber 1. maj 2013.

- Trafikstyrelsens egen analyse viser, at billetprisen ikke kan hæves yderligere. Så når kun et selskab kunne se en forretning i det første udbud, kan flere nok ikke se det i anden omgang, hvis ikke betingelserne ændres. Derfor vil vi gerne opfordre Trafikstyrelsen til at gå udbuddet grundigt igennem og forholde sig kritisk til, hvorfor det ikke lykkedes at tiltrække flere i første omgang, siger regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst (V).

Brev til ministeren

Sammen med borgmestrene i Faaborg-Midtfyn og Sønderborg har han derfor skrevet et brev til transportminister Henrik Dam Kristensen (S) for at få denne til at tage udbuddet op med Trafikstyrelsen.

- Det vil være en katastrofe at miste færgen. Så vi er naturligvis stærkt optaget af at få sikret livlinen mellem de to landsdele. Tænk hvad det vil betyde i øget CO₂-udslip og trængsel, hvis vi alle skal via Lillebælt og motorvej E45 i fremtiden. Det vil være galimatias, siger borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Hans Jørgensen (S).

I brevet opfordres transportministeren til at hæve det statslige tilskud fra de nuværende 7,4 mio. kr. om året til et mere realistisk beløb, som afspejler nutidens brændstofpriser og løn- og driftsomkostninger.

Det haster med afklaring

- Færgen er essentiel for pendlere, for forretningsrejsende og for turismen i området. Hvis man lader færgen sejle sin egen sø, afskærer man en vital forbindelseslinje. Vi beder ikke om en ny vej, men om at man undlader at grave veje op og nedlægge broer, som det her svarer til. Uden færgen vil der blive skabt nye yderområder i Danmark, siger Sønderborgs borgmester Aase Nyegaard (L).

Trafikstyrelsens egen analyse viser også, at det ikke er muligt at skære i antallet af daglige afgange. Der kan altså ikke skrues på hverken billetpris eller frekvens, og derfor er eneste mulighed at hæve tilskuddet fra staten, hvis nogen skal byde ind på den fremtidige drift.

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, telefon 4032 5210

Borgmester Hans Jørgensen (S), Faaborg-Midtfyn Kommune, telefon 7253 1687

Borgmester Aase Nyegaard (L), Sønderborg Kommune, telefon 8872 5000

APPFWU02V