Skip til primært indhold

Faglige paraplyer skal styrke sociale tilbud

Region Syddanmark ændrer nu organiseringen på det specialiserede socialområde, så de nuværende 27 sociale tilbud bliver organiseret i ni enheder med hver sin ledelse. Det besluttede politikerne i regionsrådet mandag eftermiddag.

Målet med ændringerne er at sikre de højt specialiserede sociale tilbud, der henvender sig til en lille gruppe af de svageste borgere, der er ramt af komplekse og ofte sjældne handicap.

Robusthed skal sikre tilbuddene

- Vi har de seneste år erfaret, at selv de største af vores tilbud pludselig kan vakle økonomisk, når der sker ændringer i belægningen. Derfor er det helt nødvendigt at give tilbuddene et mere robust økonomisk grundlag, og det kan sammenlægningen til større enheder sikre. Vi har allerede sparet, og strammer vi yderligere, går det for alvor ud over beboerne, og det vil være helt urimeligt. Derfor har vi valgt at effektivisere administrationen – men at gøre det på en måde, der kan sikre en udvikling af den høje specialisering, der er helt nødvendig for beboerne, siger næstformand i socialudvalget, Susanne Linnet, V.

De ni faglige paraplyer

De ni faglige paraplyer vil få afsæt i for eksempel autisme, senhjerneskader, socialpsykiatri, kommunikationshandicap.  Det vil give de enkelte tilbud under paraplyerne bedre muligheder for at udvikle sig fagligt og udnytte og dele viden med andre indenfor samme område.

- Ved at slå faglige paraplyer op over vores sociale tilbud kan vi udnytte vores ressourcer og faglige viden langt bedre til glæde for brugerne af tilbuddene. Samtidig vil vi få de bedste rammer for regionens nye samarbejde med de syddanske kommuner i projekt ”Fælles fokus”, som handler om måling af effekten af den sociale indsats, styring af økonomien, indførelse af faglige kundebestyrelser og en bedre udnyttelse af synergi – alt sammen i en tæt dialog med kommunerne. Jeg er ikke i tvivl om, at både ”Fælles fokus” og de nye paraplyer vil gøre vores højt specialiserede sociale tilbud langt mere robuste til gavn for borgerne, siger Susanne Linnet.

Kort afstand mellem beboer og ledelse

- Jeg vil gerne understrege, at der ude i det enkelte tilbud stadig vil være en afdelingsleder, der er ansvarlig for det daglige arbejde i forhold til beboere og pårørende. Afdelingslederen vil samtidig løbende være i tæt dialog med paraplyledelsen i forhold til tilbuddets udvikling og drift. Vi driver tilbud, der skal hjælpe mennesker, der kan have svært ved at udtrykke deres behov. Netop derfor har vi en særlig forpligtigelse til at sikre en nær kontakt og dialog mellem borgerne og deres pårørende i forhold til ledelsen, understreger Susanne Linnet.

Tid til at kigge fremad

Det gælder ikke mindst for de tilbud, der indtil 2007 udgjorde institutionen Strandvænget. Her har flere pårørende udtrykt bekymring for, at de nye faglige paraplyer vil genskabe en ledelseskultur, der netop manglede den nære dialog og kontakt med beboerne med ledelsessvigt og en meget uheldig kultur til følge.

- Vi har stor forståelse for de pårørendes bekymringer, og vi tager dem meget alvorligt. Derfor har de pårørende også været inddraget i den høringsfase, der er gået forud for beslutningen. Men meget er heldigvis ændret siden 2007. Det gælder både ledelsen og kulturen – og snart også omgivelserne, fordi vi er i fuld gang med at bygge nye boliger til erstatning for de nuværende tilbud. Der bliver altså på ingen måde tale om at ”vende tilbage” til det gamle – tværtimod - det handler om at kigge fremad, siger Susanne Linnet.

Fakta:

De ni faglige paraplyer:

1. Kommunikationscentre
Center for Kommunikation og Hjælpemidler samt Center for Rehabilitering og Specialrådgivning
2. Autismeområdet
AutismeCenter Holmehøj, Bihuset og Æblehaven
3. Senhjerneskadede
Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter og Kingstrup
4. Domfældte
Bøge Allé, Grønnebæk og Østruplund
5. Socialpsykiatri
Center for Misbrug og Socialpsykiatri, Holtegården, Syrenparken og Teglgårdshuset
6. Voksen handicap Nord
Engbo, Bognæs, ca. 2/3 Skovhuse og ca. ½ Østerhuse
7. Voksen handicap Syd
Lilleskov, Sydbo, ca. 1/3 Skovhuse og ca. ½ Østerhuse
8. Børn og unge
Egely, Møllebakken, Børnehusene og Specialskolen Storebælt
9. Døveskoleområdet
Center for høretab og Nyborgskolen

Tidsplan:
25. juni 2012
Beslutning i regionsrådet
Juli 2012
Proces for udpegning af centerledere og udviklingsansvarlige lægges fast
• September 2012
Centerledere og udviklingsansvarlige udpeges
Januar 2013
De nye paraplyer slås op

Kontaktinformation:

Næstformand Susanne Linnet (V), socialudvalget, Region Syddanmark,
mobil: 4040 0731

Psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark,
mobil: 2920 1020

APPFWU02V