Skip til primært indhold

Stor tilfredshed med Region Syddanmarks sociale botilbud

De pårørende til beboerne i Regions Syddanmarks højt specialiserede sociale botilbud er generelt meget tilfredse med de tilbud deres familiemedlem får. Det viser helt nye tal i en stor landsdækkende tilfredshedsundersøgelse.

97 procent af de pårørende i Region Syddanmark synes, at botilbuddet er et trygt sted at være for deres familiemedlem, og at medarbejderne er både omsorgsfulde og nærværende over for beboerne.

Tilfredshedsundersøgelsen bliver lavet af de fem danske regioner hvert tredje år. I undersøgelsen bliver de pårørende spurgt, hvordan de oplever den omsorg, hjælp og støtte, medarbejderne giver deres familiemedlem.

Vi skal være endnu bedre

- Især vores medarbejdere kan være rigtig godt tilfredse med resultatet af undersøgelsen, Region Syddanmark ligger på rigtig mange punkter bedre end eller på niveau med de øvrige regioner. Men vi skal selvfølgelig også bruge de mange svar til at sætte fokus på, hvor vi kan gøre det endnu bedre, siger driftsdirektør Jens Jørn Bøvling fra det sociale område i Region Syddanmark.

Nye boliger på vej

Et af de steder, hvor Region Syddanmark ligger lidt under de øvrige regioner er på spørgsmålet om de fysisk rammer for beboerne. Her svarer 16 procent, at de i mindre grad (12 procent) eller slet ikke (4 procent) er tilfredse med de fysiske rammer.

- Det er fuldt forståeligt, at der er en række pårørende, som har svaret netop det, og det er en problemstilling, vi er bekendt med. Det er blandt andet derfor, at Region Syddanmark netop nu er i fuld gang med at opføre en lang række nye tidssvarende lejligheder. De vil snart afløse de nedslidte boliger, der bestemt ikke dækker beboernes behov. Derfor håber jeg selvfølgelig, at de pårørende vil være langt mere tilfredse på det område, når undersøgelsen bliver lavet igen om tre år, siger Jens Jørn Bøvling.

Undersøgelsen omfatter Region Syddanmarks 19 sociale og socialpsykiatriske botilbud. For de fire socialpsykiatriske botilbud gælder det, at der desværre kun medvirker ganske få pårørende, Det skyldes blandt andet, at beboerne i vid udstrækning ikke ønskede, at deres pårørende skulle medvirke i undersøgelsen.

Kontaktoplysninger:

Driftsdirektør Jens Jørn Bøvling, Det sociale område, Region Syddanmark, mobil 2920 1060

APPFWU02V