Skip til primært indhold

Region Syddanmark indgår aftale med epilepsihospital

Ny aftale mellem Region Syddanmark og Epilepsihospitalet Filadelfia sikrer, at syddanske epilepsipatienter også fremover kan blive behandlet på epilepsihospitalet.

Syddanske epilepsipatienter får også i de kommende år mulighed for adgang til højt specialiseret behandling på Epilepsihospitalet Filadelfia. Det sikrer en ny aftale, som Region Syddanmark indgår med det fondsejede specialsygehus Filadelfia, der ligger i Dianalund på Sjælland. Mandag den 25. juni nikkede de syddanske regionsrådspolitikere ja til aftalen på rådets sidste møde før sommerferien.

Den to-årige aftale mellem Region Syddanmark og epilepsihospitalet er et tillæg til den driftsaftale, Region Sjælland har indgået med privathospitalet på vegne af de fem regioner. Ifølge suppleringsaftalen afsætter Region Syddanmark 35 mio. kr. til behandlinger på Filadelfia i år og 30 mio. kr. til næste år. Pengene skal dække regionens samlede udgifter til behandling på epilepsihospitalet.

- Aftalen betyder, at de syddanske epilepsipatienter, der er hårdest ramt af deres sygdom, prioriteres og fortsat har adgang til behandling på Filadelfia.  Samtidig er aftalen med til at sikre, at epilepsihospitalet fortsat kan varetage og udvikle sit specialiserede behandlingstilbud, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Epilepsibehandling i Odense og Vejle

Specialiseret epilepsibehandlingen i Region Syddanmark foregår på Odense Universitetshospital og på sygehuset i Vejle. De to sygehuse har behandlingstilbud og kapacitet til langt de fleste syddanske epilepsipatienter, men har ikke højt specialiserede behandlingstilbud til de mest syge patienter. Aftalen med Filadelfia sikrer, at der fortsat er behandlingstilbud til de mest syge epilepsipatienter og giver samtidig mulighed for at patienter kan benytte Filadelfia som alternativ til regionens egne tilbud – særligt på områder, hvor regionens egen kapacitet er knap og skal udbygges yderligere.

Formand for Filadelfias bestyrelse, professor Kjeld Møller Pedersen ser aftalen med Region Syddanmark som et meget vigtigt skridt på vejen mod et fornyet og opdateret tilbud til Danmarks epilepsipatienter i Dianalund:

- Det er naturligt i en tid, hvor det danske sygehusvæsen er under et stort pres for at få enderne til at nå sammen økonomisk og strukturelt, at også Filadelfia må tilpasse tilbud, økonomi og styring til de krav, der stilles i det øvrige sundhedsvæsen. Jeg er overbevist om, at den nu indgåede aftale med Region Syddanmark vil være en del af fundamentet i en ny og stabil platform for Filadelfia og Epilepsihospitalets fortsatte virke til gavn for patienterne.

- Det er mit og den øvrige bestyrelses håb, at der inden længe kan indgås lignende aftaler med de øvrige regioner således, at driftsgrundlaget for Epilepsihospitalet kan komme endeligt på plads.   

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10.

Administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard Jeppesen, Filadelfia, mobil 24 94 56 12.

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

APPFWU01V