Skip til primært indhold

Ny pulje til at efteruddanne syddanske medarbejdere

Syddanske virksomheder har svært ved at besætte bestemte stillinger på trods af, at arbejdsløsheden er høj. Derfor sætter Syddansk Vækstforum nu penge af til at omskole og opkvalificere medarbejdere, så de får de efterspurgte kompetencer.

Samtidig med at de syddanske virksomheder leder med lys og lygte efter specialister inden for især IT og bestemte ingeniørområder, går der ledige højtuddannede rundt og har svært ved at finde job, der matcher deres uddannelse og kompetencer. Desuden er der flere nuværende ansatte, som med lidt efteruddannelse kunne opkvalificeres til at varetage nye jobfunktioner.

Opkvalificering over hele linjen

Dette flaskehalsproblem vil Syddansk Vækstforum gerne gøre noget ved. Derfor besluttede Vækstforum på sit seneste møde at bruge nogle af pengene fra Den Europæiske Socialfond på tiltag, som kan opkvalificere såvel lavtuddannede ansatte som ledige akademikere til at få de kompetencer, som erhvervslivet efterspørger.

- Vi står i en paradoksal situation, hvor der ikke altid er sammenfald mellem medarbejdernes kvalifikationer og virksomhedernes behov. Derfor er der er brug for, at vi opkvalificerer folk over hele linjen – både de lavtuddannede og de faglærte, men også akademikerne, som måske bare skal dreje deres kompetencer lidt i en bestemt retning. Jeg håber, at mange aktører i Syddanmark har lyst til at hjælpe med at løfte den opgave, siger Mikkel Hemmingsen, regionsdirektør i Region Syddanmark.

Supplerer talentindsats

Syddansk Vækstforum ser gerne, at eksempelvis voksen- og efteruddannelsescentre, erhvervsskoler og de videregående uddannelser deltager i projekter, men opfordrer alle interesserede til at komme på banen med gode idéer. De nye tiltag kommer til at supplere Vækstforums eksisterende talentsatsning og det arbejde, som den nyoprettede forening work-live-stay southern denmark vil beskæftige sig med.

Læs mere om ansøgningskrav og muligheden for at få sparring og tips til en ansøgning på www.vaekstforum.regionsyddanmark.dk 

Læs mere om den nye forening, der skal arbejde for at tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere til de syddanske virksomheder, på www.work-live-stay.dk 

Yderligere oplysninger fås hos:

Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen, Region Syddanmark, mobil 2920 1975

APPFWU02V