Skip til primært indhold

Fire ud af fem virksomheder støtter lokallivet

Fire ud af fem små og mellemstore virksomheder i Syddanmark bidrager med tid eller penge til lokalsamfundet. Det viser den seneste opgørelse fra Region Syddanmarks Vækstbarometer, hvor man denne gang har spurgt ind til, hvordan virksomheder involverer sig i lokalsamfundet.

Støtten går i overvejende grad til det lokale foreningsliv, som 69 pct. af virksomhederne har støttet det seneste år.

- Det er positivt, at så mange virksomheder her i regionen bidrager til livet i lokalsamfundet. Vi ved, at for eksempel foreningslivet er noget af det, der styrker det gode liv, siger Lasse Krull (K), der er formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

Vækstbarometeret er et initiativ under Den Regionale Udviklingsplan, der netop også går under navnet Det Gode Liv. Udvalgsformanden glæder sig over at se erhvervslivet frivilligt støtte udviklingen i lokalsamfundene.

- Vi har et fælles ansvar for at skabe det gode liv, og jeg er glad for at se virksomhederne tage et stort ansvar, siger Lasse Krull (K).

Noget kunne faktisk tyde på, at det netop er ansvar, der får virksomhederne til at støtte. Der er godt nok størst gavmildhed blandt virksomheder, der handler med forbrugere, mens der er mindst engagement hos virksomheder, der handler business-to-business. Det kunne indikere, at virksomheder støtter for at reklamere, men virksomhederne giver selv en anden grund. Kun 19 pct. støtter primært for at bevare eller forbedre et godt omdømme, mens omkring halvdelen angiver ansvarsfølelse som drivkraften.

Godt kommunalt samarbejde

Virksomhedsejerne er også spurgt, hvordan de ser på samarbejdet med omgivelserne. Det er måske ikke så overraskende, at virksomhederne selv vurderer, at deres dialog med andre virksomheder, naboer og interessenter er god. I alle tre tilfælde mener mindst syv ud af ti af virksomhederne, at de i ”høj” eller ”nogen” grad har en god og løsningsorienteret dialog.

Når virksomhederne bliver spurgt til forholdet med kommunerne svarer blot 12 pct., at de ikke har en god og løsningsorienteret dialog med kommunen.

- Det viser mig, at de syddanske kommuner er dygtige til at have en fin kontakt til erhvervslivet. Det er klart, at en dynamisk virksomhed ind i mellem skal ansøge myndigheder om noget, og til tider skal man kunne tåle at få et afslag. På samme måde skal myndigheder ind i mellem orientere og involvere sig i erhvervslivet, siger Lasse Krull (K).

- Her får vi sort på hvidt, at kommunerne løfter opgaven flot og med en fin dialog, siger han. 

Om undersøgelsen:

Region Syddanmarks Vækstbarometer, der består af 900 syddanske virksomhedsledere på virksomheder med mellem 10 og 250 ansatte, sætter hvert kvartal fokus på emner, der berører erhvervslivet. Her kan du hente undersøgelsen om Lokalt Engagement

APPFWU01V