Skip til primært indhold

Syddanske virksomheder kom styrket ud af 2011

Over halvdelen af syddanske virksomheder havde en større omsætning i 2011 end året før. Det viser nye tal fra Region Syddanmarks vækstbarometer for 2011.

Det fremgår også, at en tredjedel af virksomhederne fik flere ansatte i løbet af året. Desværre fik 19 procent af de syddanske virksomheder en lavere omsætning end året før. Det havde kun otte procent forventet.
 
Vækstbarometeret er sat sammen af svarene fra 900 direktører i regionen, og det viser, at der er et overtal af virksomheder med vækst, og at især brancher inden for transport, engroshandel og industrien havde vækst.
 
- Det glæder mig at se, at et flertal af syddanske virksomheder skaber vækst i krisetider. Det er især glædeligt, at der er stor vækst blandt virksomheder med fokus på innovation, for det er et indsatsområde, der står højt på regionens dagsorden, siger regionsrådformand Carl Holst.

Undersøgelsen viser nemlig, at der er en sammenhæng mellem innovation og vækst. Således har otte ud af ti virksomheder med vækst haft såkaldte innovationsaktiviteter. De har for eksempel lanceret væsentlige nye produkter eller indført væsentlige forbedringer i produktionsprocessen. Innovation er ikke en entydig garanti for vækst, men hvis man deler virksomhederne op i virksomheder med vækst og virksomheder med negativ vækst, har virksomhederne med vækst flest innovationsaktiviteter.

Flere job

Vækstbarometeret viser også, at virksomhederne deler sig i tre nogenlunde lige store grupper, når man ser på antallet af ansatte. Der er dog voldsom forskel på tværs af brancher.
Således fik for eksempel 41 procent af virksomheder inden for engroshandel og agentur flere ansatte sidste år, 23 procent af dem fik færre, mens 39 procent af virksomheder inden for hotel og restaurationsbranchen fik færre ansatte sidste år. Kun 13 procent af virksomheder i den branche fik flere.
- Det viser tydeligt, at der er forskel på brancher, og det giver os vigtig viden, når vi skal koncentrere vores indsats i vækstforum, siger regionsformand Carl Holst, der også er formand for Syddansk Vækstforum.

Skuffelse trods vækst

Vækstbarometeret måler ikke kun helt konkret de enkelte virksomheders vækst og antal ansatte. Lederne bliver også spurgt til deres forventninger. Derfor kan man nu sammenligne deres forventninger til 2011 og det faktiske resultat. Det viser, at der på trods af generelt fine tal, må være en række skuffede virksomhedsejere i Syddanmark.
For et år siden forudså otte procent af virksomhederne, at de ville få en mindre omsætning i løbet af året. Det viste sig, at 19 procent af virksomhederne oplevede et fald i omsætningen.
 
- For mig er det et sundt tegn, at der er en tro på egne evner og en optimisme. At man så i mange tilfælde ikke kom helt i mål, er beklageligt. Den faldende omsætning er bekymrende, men det fjerner ikke glæden ved den samlede vækst, siger Carl Holst.

APPFWU01V