Skip til primært indhold

Syddanske politikere mødes med transportministeren tirsdag

Der er hårdt brug for aflastning af motorvej E45, en ny parallelforbindelse over Lillebælt og hurtigere tog mellem de større danske byer. Det vil de 22 syddanske kommuner og regionen på tirsdag forsøge at overbevise Henrik Dam Kristensen om.

God infrastruktur er en de vigtigste forudsætninger for at skabe ny vækst og udvikling. Men netop infrastrukturen har det ikke for godt i Region Syddanmark – hverken når det gælder vej, bane eller bro.

- Region Syddanmark er det naturlige bindeled til Danmarks største eksportpartner Tyskland. Så af hensyn til eksporten og væksten i hele samfund, skal vi have gjort noget for at løse problemerne i trafikken her og nu. Det vil vi forsøge at overbevise transportministeren om, når vi mødes tirsdag, siger regionsrådsformand Carl Holst (V). 

3 veje til vækst

På mødet vil han sammen med Egon Fræhr (V) og Uffe Steiner Jensen (S), der er henholdsvis formand og næstfomand for de 22 syddanske kommuner, fremlægge tre forslag, som vil kunne løsne op for problemerne i den syddanske trafik: En ny midtjysk motorvej, en parallelforbindelse over Lillebælt samt udvidelse til også at omfatte Esbjerg og Flensborg i den såkaldte Timemodel, der handler om at få hurtige tog mellem de største danske byer, til også at omfatte Esbjerg og Flensborg.

- Det er helt afgørende for udviklingen ikke bare af vores landsdel, men hele landets, at vi har en god infrastruktur. Derfor er det også vigtigt at kommunerne og regionen i fællesskab drøfter dette med partierne i Folketinget, siger formand for Kommunekontaktrådet, Egon Fræhr.

Prisen på de syddanske politikeres ønsker ligger i størrelsesordenen 50 mia. kr., mens eksempelvis en Kattegat-forbindelse ventes at koste op mod 150 mia. kr.

- Vi har intet imod drømmen om en Kattegat-forbindelse, men den løser ikke problemerne i trafikstrømmene til og fra Tyskland og resten af Europa. Så når vi for en tredjedel af beløbet kan få hurtigere tog samt glidende trafik på vejene og over Lillebælt, bør vi selvfølgelig sætte ind der først, siger Carl Holst.

Store konsekvenser for Syddanmark

De to syddanske politikere vil også benytte lejligheden til at overdrage Grontmijs analyse: ”Konsekvenser af faste forbindelser over Femern Bælt og Kattegat for Region Syddanmark”. 

Analysen tegner et dystert fremtidsbillede for regionen, hvis landspolitikerne vælger at bruge alle investeringskronerne på Kattegat. En Kattegat-forbindelse vil koste Syddanmark et tab i årlig BNP på 28 mia. kr. om året – uden at forbindelsen vil påvirke de syddanske trafikproblemer i nævneværdig grad.

Efter mødet med transportminister Henrik Dam Kristensen, afholder Region Syddanmark og de 22 kommuner fælles nytårskur med fokus på infrastruktur. Arrangementet i Snapstinget får deltagelse af bl.a. syddanske MF’ere, borgmestre, erhvervsliv og organisationer samt repræsentanter for pressen.

Yderligere oplysninger

Formand for Kommunekontaktrådet, Egon Fræhr (V), mobil 20 16 26 69
Formand for Region Syddanmark, Carl Holst (V), mobil: 40 32 52 10

APPFWU02V