Skip til primært indhold

Stor opbakning til syddansk kur om infrastruktur

Flere end 75 regionalt valgte folketingsmedlemmer, repræsentanter fra erhvervslivet og transportministeren var blandt de fremmødte, da Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner i aftes holdt nytårskur på Christiansborg med fokus på problemerne i den danske infrastruktur.

Under stort fremmøde fik de syddanske politikere i går lejlighed til at fremføre deres bud på de mest nødvendige investeringer i infrastrukturen over for såvel landspolitikere som erhvervsliv og transportministeren på Christiansborg. Regionsrådsformand Carl Holst (V) bød de mange gæster i Snapstinget velkommen og understregede derefter vigtigheden af at få løst trængselsproblemerne på E45 og over Lillebælt samt at få hurtige tog til hele landet, før man begynder på nye store forbindelser over Kattegat eller under Øresund.

- Jeg har intet imod nogen af de to forbindelser, men ingen af dem løser de aktuelle problemer med lange køer på vejene og langsomme, utidssvarende tog. Og selvfølgelig bør vi koncentrere os om at få løst de udfordringer først, sagde Carl Holst efter nytårskuren.

Sammenhold i Syddanmark

I anledningen af den syddanske nytårskur var menuen i Snapstinget skiftet ud med syddanske specialiteter som honningkage fra Christiansfeld, sønderjysk spegepølse og drikkevarer fra lokale bryggerier. Og blandt gæstetalerne var den sønderjyskfødte sportschef i OB, Poul Hansen, der fortalte om sammenhold og samarbejde både på og uden for banen – et tema der også var i centrum i indlæggene fra hhv. Odense-borgmester, Anker Boye (S) og formanden for Kommunekontaktrådet, Vejen-borgmester, Egon Fræhr (V).

- I dag har vi fået slået fast over for politikere, erhvervsliv og andre interessenter, at vi i Syddanmark står sammen om tre helt konkrete bud på at løse problemerne i trafikken. Alle 22 kommuner og regionen er enige om at arbejde for en ny midtjysk motorvej til den tyske grænse, en parallelforbindelse over Lillebælt samt udvidelse af Timemodellen til at omfatte Esbjerg og Flensborg, sagde Egon Fræhr, der forud for kuren sammen med Carl Holst havde lejlighed til at drøfte de syddanske prioriteter på et timelangt møde med transportminister, Henrik Dam Kristensen (S).

Dårlig infrastruktur koster vækst

Senest i 2013 ventes Folketinget at beslutte sig for, hvilke infrastruktur-projekter der skal gennemføres frem mod 2030. Beslutningen vil blandt andet basere sig på input fra den dansk-tyske transportkommission og en række faktuelle rapporter. En af dem - nemlig Grontmijs: ”Konsekvenser af faste forbindelser over Femern Bælt og Kattegat for Region Syddanmark”, blev i dag officielt afleveret til transportministeren, så den kan indgå i det samlede datamateriale. Rapporten viser, at det vil koste Region Syddanmark 28 mia. kr. i årligt BNP-tab, hvis en Kattegat-forbindelse gennemføres, uden at de syddanske problemer løses først.

- Vores ønsker er ikke kun til gavn for Syddanmark, men for hele landet. Ser vi på infrastrukturen mod vores suverænt vigtigste eksportland og porten mod Europa, Tyskland, ser det skidt ud. Det tager eksempelvis fem timer at komme fra Aarhus til Hamborg med toget, selv om der kun er 350 kilometer. Det giver en gennemsnitsfart på sølle 70 km/t. Det kan vi ikke være tjent med i 2012. Samtidig oplever lastbiler, pendlere og andre bilister lange køer på motorvejene, og det hæmmer vores muligheder for vækst. God infrastruktur er simpelthen en forudsætning for at skabe ny udvikling og nye arbejdspladser, sagde Carl Holst.

APPFWU01V