Skip til primært indhold

Ny Skovhuse-forstander fra egne rækker

Region Syddanmark har ansat Lone Grangaard Lorenzen som forstander til botilbuddet Skovhuse i Nyborg.

Lone Grangaard Lorenzen er blevet ansat som forstander på Region Syddanmarks botilbud Skovhuse i Nyborg. Den nye leder har været stedfortræder for den foregående forstander på institutionen siden 2010 og konstitueret forstander siden 1. december 2011.

Hun har tidligere været afdelingsleder på botilbuddet, og den nye forstanders indgående kendskab til institutionen er en stor fordel i en tid med ombygninger og udfordringer.

- Skovhuse er i fuld gang med at udvikle sig til et tilbud, hvor beboerne får mere medbestemmelse. Jeg er sikker på, at Lone vil fortsætte med at bidrage til, at vi får et moderne tilbud, der ikke kun bygningsmæssigt men også pædagogisk er af høj standard, siger driftsdirektør på socialområdet, Jens Jørn Bøvling.

40-årige Lone Grangaard Lorenzen har i løbet af sin karriere kontinuerligt uddannet sig indenfor ledelse, og senest afsluttede hun i november 2011 en ét-årig systemisk lederuddannelse.

Store forandringer

Botilbuddet Skovhuse har i løbet af de seneste år gennemgået en voldsom udvikling, og personalet såvel som beboerne arbejder i højere grad med beboernes evne til selvhjælp. Og den proces glæder Lone Grangaard Lorenzen sig til at fortsætte.

- Skovhuse er en organisation, der har flyttet sig meget i forhold til vores fokus på systematik i pædagogikken, og jeg glæder mig meget til, at det nye byggeri bliver færdigt, så vi i endnu højere grad kan levere et tilbud som hænger sammen pædagogisk i alle aspekter, siger Lone Grangaard Lorenzen.

Byggeriet på Skovhuse betyder helt nye to-rumsboliger til beboerne, og bygningerne skal stå færdige i starten af 2014. Tilbuddet bliver i fremtiden placeret på området ved Nyborgskolens gymnastiksal med 16 nybyggede boliger og med endnu 16 nybyggede boliger i Slugten mellem 1A og Børnehusene på Skaboeshusevej.

Socialområde under pres

Skovhuse kæmper ligesom resten af Region Syddanmarks sociale tilbud med et økonomisk pres. Flere af kommunerne vælger nemlig at tilbyde deres borgere ophold på kommunale tilbud frem for de regionale, og det betyder faldende indtægter. Men selvom der er udfordringer forude, så er Lone Grangaard Lorenzen ikke tvivl om, hvilken vej Skovhuse skal gå.

- Vi skal sælge os selv på vores medarbejderes høje faglighed og tilbuddenes specialisering, og så skal vi levere tilbud, der sikrer individualiteten i forhold til den enkelte borger.

Lone Grangaard Lorenzen er allerede startet i sit nye job.

Yderligere informationer:

Forstander på Skovhuse, Lone Grangaard Lorenzen, mobil 3094 0774
Driftsdirektør, Jens Jørn Bøvling, Region Syddanmark, mobil 2920 1060

APPFWU01V