Skip til primært indhold

Ekspertisen kommer i forreste geled på OUH

Indvielsen af Odense Universitetshospitals nye Fælles Akutmodtagelse er et skelsættende tiltag i måden, sygehusene behandler akutte patienter på.

Tiden er vigtig, når akutte patienter ankommer på et sygehus, ligesom den rigtige diagnose og efterfølgende behandling er essentiel, hvad enten baggrunden er en trafikulykke, en blodprop eller en allergisk reaktion. Disse faktorer bliver sat i højsædet i Odense Universitetshospitals (OUH) nye Fælles Akutmodtagelse (FAM), der blev indviet 5. januar 2012.

Fremover vil patienterne bliver behandlet efter en fastlagt tidsplan, og i stedet for at blive sendt rundt på sygehuset for at blive tilset af speciallægerne, så er speciallægerne tilstede i akutmodtagelsen døgnet rundt.

Det sikrer hurtigt diagnosticering og en efterfølgende hurtigt behandling.

- Den nye Fælles Akutmodtagelse sikrer fagligt højt niveau i forreste geled på patienternes præmisser, og det er et strålende eksempel på den måde, vi skal arbejde på i fremtiden i sundhedsvæsenet, siger regionsrådsformand i Region Syddanmark Carl Holst (V).

Den nye arbejdsmetode vil spare tid og sikre langt højere kvalitet i behandlingen.

Nyt OUH er i sigte

FAM i Odense er en del af en større plan, der skal udbygge regionens hospitaler, så de bygningsmæssigt kan klare fremtidens udfordringer de kommende 10-15 år, indtil den samlede akutstruktur er på plads.

I Odense betyder det, at den nye FAM vil være i brug indtil Nyt OUH er klar til at overtage opgaven, når det nye universitetshospital står klar i 2021.

Nye arbejdsgange

"Patienten i centrum" er den grundlæggende tanke bag akutmodtagelsen, hvor centrale funktioner knyttet til den akutte patient samles under ét tag – det gælder skadestue, modtagelse, traumerum, udredning og diagnostik, lægevagt, observationspladser og døgnbemandede sengeafsnit.

Uanset om patienten har brug for ortopædkirurgisk, kirurgisk eller medicinsk behandling, så bliver de modtaget samme sted. Det betyder, at den nye bygning vil danne rammen om nye tværfaglige arbejdsgange og samarbejdsformer for personalet, og for at samarbejdet skal fungere optimalt, så kræver det en bygning, der er tilpasset formålet.

- Vi har fået nogle virkelig gode forhold, som giver os de optimale vilkår i forhold til at løse vores opgave som akutsygehus, og jeg er sikker på, at vi vil kunne levere det, der kræves af et moderne akutsygehus, siger administrerende sygehusdirektør på OUH Jane Kraglund.

Den nye Fælles Akutmodtagelse vil sammen med lægevagten, skadestuen og traumemodtagelsen være placeret ved Odense Universitetshospitals indgang 64. FAM’en tager imod patienter fra 23. januar.

Fakta:

18. maj 2010 bliver det første spadestik til den nye bygning taget.
23. november 2010 bliver rejsegildet fejret.
5. januar 2012 bliver den færdige bygning med kælder og to etager fordelt på 10.000 kvadratmeter indviet.

På årsbasis vil der være 50.000 patienter, som skal i Lægevagten, 40.000 patienter skal ses i den somatiske skadestue, og 26.000 patienter vil blive vurderet med henblik på indlæggelse. I alt kommer 116.000 patienter i FAM årligt, og det svarer til, at der i gennemsnit kommer 313 patienter pr. dag.

Yderligere informationer:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 4032 5210
Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 2946 7125
Administrerende sygehusdirektør Jane Kraglund, Odense Universitetshospital, mobil 2899 3240

APPFWU02V