Skip til primært indhold

Region Syddanmark: Alle skal have lige muligheder for et godt helbred

På seks områder vil Region Syddanmark nu koncentrere sig om at sikre ligestilling blandt borgerne. Det betyder blandt andet at uligheden i sundhed skal gøres mindre og alle skal have mulighed for at få en uddannelse. Regionsrådet godkendte ligestillingsarbejdsgruppens indstilling på mødet 27. februar.

Mange blodpropper, uhelbredelige kræftsygdomme og KOL-lunger kunne have været undgået, hvis borgerne gik til læge, når symptomerne begyndte at melde sig, frem for at vente til de er for alvorlige. Det vil Region Syddanmark nu forsøge at gøre noget ved.

Som en af ligestillingsarbejdsgruppens primære anbefalinger til politikerne, ønsker de nemlig at starte et projekt med forebyggende helbredsundersøgelser fokuseret mod den gruppe patienter, som har størst behov – og som måske ikke selv sørger for at komme til lægen i rette tid. Målet vil derved være at tage sygdomme i opløbet, så de ikke bliver kritiske.

- Vi er blevet bevidste om, at der er stor ulighed i sundhedssystemet. Der er en gruppe borgere, som slet ikke bruger sundhedssystemet, før det er for sent. Dem vil vi gerne nå ud til, få dem til at forstå, at systemet er til for at hjælpe dem – ikke for at genere dem. Og det ser ud til, at der er meget at hente, hvis denne gruppe lærer at tage kroppens signaler på sygdom alvorligt og reagere på dem, siger formand for ligestillingsarbejdsgruppen Mette Valentin (Socialistisk Balance).

Regionsrådet har netop godkendt arbejdsgruppens oplæg til, hvordan regionen fremover skal arbejde for at sikre ligestilling.

Seks projekter

Ud over de forebyggende helbredsundersøgelser har regionsrådsmedlemmerne på mødet 27. februar også sagt god for, at regionen fremover vil fokusere på yderligere fem indsatser, som skal sikre større lighed i regionen.

- Ligestilling hænger tit sammen med køn, men i denne sammenhæng har vi arbejdet meget bredt med begrebet. Og vi har fundet ud af, at vi faktisk gør meget rigtig godt her i regionen. Så der er mange ”lavt hængende frugter”, altså projekter, hvor vi ved at gøre en lille ekstra indsats i forhold til, hvordan vi arbejder i dag kan få et stort udbytte, siger Mette Valentin

De enkelte politiske udvalg har nu fået ansvaret for at konkretisere de enkelte ligestillingsprojekter. Ligesom det også er de politiske udvalg, der skal foreslå, hvordan projekterne finansieres.

Ligestillingsarbejdsgruppen skal fremover mødes to gange om året for at følge op på initiativerne.

Fakta:

Ligestillingsarbejdsgruppen har indstillet seks initiativer, som regionen fremover skal have særlig fokus på – og for hvilke ansvaret nu er lagt ud til de enkelte politiske fagudvalg:

- Forebyggende helbredsundersøgelser af særligt udsatte grupper (eks. Personer som ikke selv tager kontakt til sundhedssystemet). Projektet skal sikre større lighed i sundhed.
- Flygtninge og indvandrere og deres komplekse problemstillinger i forhold til sundhed. OUH har stor ekspertise i at udrede diagnoser for denne gruppe. Den viden skal deles og udbredes til resten af regionen, så de etniske minoriteter kan få en bedre behandling.
- Psykiatriske patienter har overdødelighed af somatiske sygdomme. Det vil man forsøge at ændre på – blandt andet ved at have mere opmærksomhed på de somatiske sygdomme på psykiatriske afdelinger.
- Alle skal have mulighed for at komme til uddannelse – særligt ungdomsuddannelserne. Derfor skal det opprioriteres at busserne kører til skolerne til tiden – og at alle områder er dækket.
- 81 procent af de ansatte i Region Syddanmark er kvinder. Det vil man gerne have rettet op på ved at få flere mænd ind i omsorgsfagene.
- Beboerne på de sociale tilbud skal have større indflydelse på deres hverdag.

Yderligere informationer:

Mette Valentin (Socialistisk Balance), formand for ligestillingsarbejdsgruppen, mobil 2941 8429
Per Busk, direktør i Sundhed, Region Syddanmark, 2172 6687

APPFWU01V