Skip til primært indhold

Jacob Stengaard Madsen ny psykiatri- og socialdirektør i Region Syddanmark

Ny psykiatri- og socialdirektør i Region Syddanmark bliver Jacob Stengaard Madsen. Det besluttede det syddanske regionsråd i aftes.

Regionsrådet har 27. februar 2012 besluttet at ansætte 40-årige Jacob Stengaard Madsen som ny psykiatri- og socialdirektør i Region Syddanmark. Jacob Stengaard Madsen kommer fra en stilling som social- og sundhedsdirektør i Favrskov Kommune, der ligger nordvest for Aarhus.

- På alle regionens opgaveområder skal vi arbejde tæt sammen med kommunerne for at give borgerne gode og sammenhængende løsninger. Det gælder ikke mindst på socialområdet og inden for psykiatrien. På begge områder skal vi sammen med kommunerne sikre, at der leveres effektive løsninger af høj kvalitet, der sætter borgeren i centrum og gør en forskel. Med sin store erfaring fra det kommunale område, tror jeg på, at Jacob Stengaard Madsen er den rette mand til at være med til at anvise nye veje og fortsat sætte en strategisk dagsorden for de to områder og regionen, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Med i regionens topledelse

Jacob Stengaard Madsen kommer til at indgå i Region Syddanmarks direktion, der udover psykiatri- og socialdirektøren består af regionsdirektør Mikkel Hemmingsen og sundhedsdirektør Jens Elkjær. Jacob Stengaard Madsen kommer til at referere til Mikkel Hemmingsen.

- Vi har været i den meget heldige situation, at vi skulle vælge mellem en række meget kvalificerede ansøgere. Jeg er sikker på, at Jacob kan være med til at skabe den sammenhæng, vi ønsker både internt i regionen og i samspillet med vores samarbejdspartnere. Ligesom jeg tror, han vil være en god personaleleder for vores mange dygtige medarbejdere, siger regionsdirektør Mikkel Hemmingsen.

I sit nye job får Jacob Stengaard Madsen det overordnede administrative ansvar for Region Syddanmarks psykiatri- og socialområde med et samlet budget på 2,2 mia. kr. og knap 5000 medarbejdere.

- Det er en fantastisk spændende opgave at skulle lede udviklingen af fremtidens psykiatri og socialområde. Jeg glæder mig meget til samarbejdet med kommunerne, de praktiserende læger samt brugere og pårørende. Det er min drøm at skabe et sammenhængende og sektorløst social- og sundhedsvæsen, siger Jacob Stengaard Madsen.

Jacob Stengaard Madsen afløser Agnete Philipsen. Hun gik på pension i december måned sidste år. Torben Kyed Larsen har i den mellemliggende periode været konstitueret i stillingen. Han vender tilbage til sit tidligere job som anlægschef i psykiatrien.

Jacob Stengaard Madsen begynder i sit nye job 1. april 2012.

Der var 21 ansøgere til stillingen. 

Yderligere oplysninger

Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Regionsdirektør Mikkel Hemmingsen, Region Syddanmark, mobil 29 20 19 75

Ny psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Syddanmark, mobil 29 63 00 36

Fakta om Jacob Stengaard Madsen

Jacob Stengaard Madsen tog i 1998 sin kandidateksamen fra Statskundskab på Aarhus Universitet. Her havde han også sit første job som forskningsassistent. Herfra gik turen til København, hvor Jacob Stengaard Madsen i tre år arbejdede som fuldmægtig i Udlændingestyrelsen. I 2002 gik turen tilbage til Aarhus til en ansættelse i kommunen. Først som projektleder og fuldmægtig i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og siden som sundhedschef i samme afdeling. I 2007 fik Jacob Stengaard Madsen sit nuværende job som direktør for Social og Sundhed i Favrskov Kommune.

Jacob Stengaard Madsen er gift med Rikke, der er HR-chef i Aarhus Kommune. De bor i Gl. Egå ved Aarhus og har i alt fire børn i alderen 3-13. Jacob Stengaard Madsen er dedikeret fodboldspiller, løber flere gange om ugen og nyder at være ude året rundt.

Fakta om psykiatrien

Psykiatrien i Region Syddanmark har afdelinger og lokalpsykiatri fordelt i hele regio-nen. Området tæller cirka 3.000 medarbejdere (2.400 årsværk) og budgettet er cirka 1,3 mia. kr. Hvert år udskrives 8.700 patienter fra psykiatrien, der også klarer 219.000 ambulante besøg. Cirka 30.000 syddanskere er i kontakt med psykiatrien i Region Syddanmark hvert år.

Fakta om det sociale område

Region Syddanmarks driver 27 specialiserede tilbud indenfor social- og specialunder-visningsområdet. Tilbuddene har tilsammen knap 1.000 normerede pladser. I alt er der cirka 1.850 medarbejdere (knap 1.800 årsværk) på området. Det samlede budget er på knap 900 mio. kr.

APPFWU02V