Skip til primært indhold

Holst: De offentlige opgaver kan fordeles bedre

Regionsrådsformand Carl Holst hilser regeringens serviceeftersyn af kommunalreformen velkommen og håber, at eftersynet kan være med til at skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Den offentlige service skal hænge endnu bedre sammen for den enkelte borger. Derfor hilser Region Syddanmark regeringens serviceeftersyn velkommen og vil gerne i en konstruktiv dialog med kommunerne om, hvordan vi skaber sammenhængende løsninger, der giver god mening for den enkelte borger.

Det er den umiddelbare kommentar fra regionsrådsformand Carl Holst (V) til den evaluering af kommunalreformen, som økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager(B) har lanceret i dag. 

Vi skal mindske gråzonerne

- Vi har gjort det godt i regionerne. Det er stort set alle eksperter enige i. Men vi kan og skal gøre det endnu bedre i fremtiden. For der er stadig nogle problemer, hvor patienter eller borgere havner mellem to stole eller ikke kan finde vej. Vi skal være endnu bedre til at sætte borgerne og patienterne i centrum, siger regionsrådsformand Carl Holst.

Økonomi- og indenrigsministeren har besluttet at nedsætte i alt fem udvalg, som i løbet af det næste år skal se på den offentlige opgavefordeling inden for områderne: sundhed, miljø, regional udvikling og de specialiserede social- og undervisningstilbud.

Bedre tilbud på det sociale område

Carl Holst peger på de specialiserede sociale tilbud, som et af de steder, der trænger til at komme under lup.

- Socialområdet har været udsat for en afspecialisering i de senere år, fordi kommuner af sparehensyn har hjemtaget borgere fra de regionale tilbud. Dermed er socialområdet gået stik imod det somatiske, hvor vi jo netop har samlet ekspertisen på en række sygdomme i store sygehusenheder, så patienterne får den bedst mulige behandling. Ved at sprede det højt specialiserede socialområde ud på mange hænder, er ekspertisen tilsvarende blevet spredt. Derfor mener jeg, vi på dette område bør tænke i specialeplanlægning, som vi kender det på sundhedsområdet. Vi skal finde frem til modeller, der fungerer – både når vi snakker omkostninger og effekten af behandlingen. Det er lykkedes på sundhedsområdet, så må det også kunne lykkes på det højt specialiserede socialområde, siger Carl Holst.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Fakta:

Evalueringen af kommunalreformen kommer til at foregå i fem udvalg. Dels et hovedudvalg forankret i Økonomi- og Indenrigsministeriet, hvor også Finansministeriet, Skatteministeriet samt KL og Danske Regioner deltager. Dels fire underudvalg, som skal analysere hvert af de fire områder: Sundhed, miljø, regional udvikling og de specialiserede social- og undervisningstilbud. I underudvalgene er de relevante fagministerier repræsenteret og derudover de samme parter, som er repræsenteret i hovedudvalget.

De fire underudvalg skal analysere hvert deres område frem til oktober 2012, hvor de afrapporterer deres arbejde for hovedudvalget. Målsætningen er at evalueringen i sin helhed er afsluttet i starten af 2013.

APPFWU02V