Skip til primært indhold

Fælles styregruppe skal puste nyt liv i sygehusbygninger

Der skal turbo på processen med at finde nye aktiviteter til sygehusene i Sønderborg og Augustenborg. Region Syddanmark og Sønderborg Kommune samler arbejdet i én fælles styregruppe, som skal sikre fremdrift og effektivitet.

Fra 2014 åbnes der op for ny anvendelse af sygehusbygningerne i Sønderborg og Augustenborg, og Region Syddanmark og Sønderborg Kommune har i en længere periode været i dialog om, hvad der fremover kan sikre lys i sygehusenes vinduer.

Det seneste år har arbejdet i de to politiske styregrupper stået stille, men nu gøres der en fornyet indsats for at få processen tilbage på sporet. På regionsrådsmødet mandag vedtog Region Syddanmark således at sammenlægge de to styregrupper til én fælles gruppe, som skal sørge for at skaffe fremtidige aktivitet på de ledige arealer i både Augustenborg og Sønderborg.

- Det giver god mening at samle arbejdet i én fælles styregruppe for området. Vi bruger ressourcerne bedst muligt og sikrer en mere strømlinet og effektiv proces. Det er vigtigt, for at vi snarest muligt får fulgt op på de initiativer, som allerede er sat i gang, siger Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark.

Sammen om løsninger

Sønderborg Kommune har givet tilsagn om, at man gerne vil lægge de to styregrupper sammen, og byrådet behandler sagen på et møde 29. februar. Her skal kommunen blandt andet også finde ud af, hvorvidt man vil placere kommunale socialpsykiatriske aktiviteter i forbindelse med den kommende regionale lokalpsykiatri i Sønderborg, samt om det er muligt at udstykke byggegrunde til almennyttige boliger på begge nuværende sygehusområder.

- Region og kommune skal stå sammen om løsningerne, men vi skal også sikre folkelig opbakning til processen. Den fælles styregruppe gør det muligt at starte på en frisk og se fremad, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Den nye styregruppe

Fra regionsrådets side blev følgende medlemmer udpeget til styregruppen:

  • Carl Holst, regionsrådsformand
  • Poul-Erik Svendsen, 1. næstformand og formand for Sundhedsudvalget
  • Lasse Krull, formand for Udvalget for Regional Udvikling
  • Bo Libergren, formand for Sundhedssamordningsudvalget
  • John Hyrup Jensen, næstformand i Akut- og ø-udvalget

Sønderborg Kommune får tilsvarende fem medlemmer af styregruppen, som udpeges snarest.

Derudover skal regionen og kommunen hver udpege to-tre medlemmer til en administrativ styregruppe på ledelsesniveau.

Det første møde i den nye fælles styregruppe finder sted, efter at Sønderborg Byråd har behandlet sagen.

APPFWU01V