Skip til primært indhold

Syddanske virksomheder skal have en større bid af anlægskagen

I de næste 8-10 år er der anlægsarbejde for mindst 135 milliarder i og omkring Syddanmark, når man bl.a. regner Femernforbindelsen med. Der er dermed grundlag for mange opgaver og mange arbejdspladser til syddanske virksomheder de kommende år.

Syddansk Vækstforum vil gerne støtte de syddanske virksomheders muligheder i udbudsrunderne, og derfor lancerer man nu projektet ”Klar til Anlægsopgaver”, hvor små og mellemstore virksomheder kan blive klædt bedre på til at byde på opgaverne.

- I Syddansk Vækstforum arbejder vi på at skabe vækst og arbejdspladser i regionen, og med så store byggerier som de nye supersygehuse, elektrificering af jernbanenettet mod Esbjerg og motorveje er det vores opgave at hjælpe vores virksomheder, så de får flest mulig af opgaverne. Det giver arbejdspladser i Syddanmark, og det har vi brug for, siger Carl Holst, formand for Syddansk Vækstforum.

De kommende ti år vil hele regionen nyde godt af de mange store anlægsbyggerier. Projektet vil gøre virksomheder bedre til at samarbejde om at byde på opgaverne, lige som virksomhederne vil få en grundig indføring i mekanismerne bag udbud og konsortier.

- Mange af vores virksomheder er for små til selv at løfte de kæmpemæssige opgaver, der bliver, men med det her projekt håber vi at ruste dem bedre. Både ved at give dem viden og ved at opfordre til samarbejde, siger Carl Holst.

På Fyn vil der over de næste ti år blive investeret for omkring 25 milliarder kroner. I Odense kommune er rådmand Peter Rahbæk Juel (A) derfor begejstret for projektet.

 - Investeringerne kommer til at fungere som en økonomisk kickstarter, der vil kunne bidrage positivt til at øge beskæftigelsen i Region Syddanmark. Det forudsætter imidlertid, at alle gode kræfter i regionen samles i et konstruktivt samarbejde om at udnytte de muligheder, som byggeriet skaber, siger han.

-  Set i det lys er projektet ”Klar til Anlægsopgaver” alle tiders, så opgaverne i videst mulige omfang kan gå til syddanske virksomheder og føre til jobs til syddanske ledige, i særdeleshed de unge. Vi har nu en unik historisk mulighed, hvis vi vel at mærke forstår at udnytte den, siger Peter Rahbæk Juel.

APPFWU02V