Skip til primært indhold

Regionens sundhedsudvalg har fået orientering om status på de fælles akutmodtagelser

Region Syddanmark er ved at etablere nye fælles akutmodtagelser på regionens kommende akutsygehuse, og regionens sundhedsudvalg blev i går orienteret om status på dette arbejde. Et enigt sundhedsudvalg bad om at blive orienteret om kvalitetsmæssige udfordringer på sygehusene og tog ellers orienteringen til efterretning.

Sundhedsdirektør Jens Elkjær gav i går Region Syddanmarks sundhedsudvalg en mundtlig orientering om status på etableringen af de nye fælles akutmodtagelser på sygehusene i Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg og Aabenraa. Orienteringen kom også omkring den store personaleudskiftning, der har været på den fælles akutmodtagelse på Odense Universitetshospital, siden den nye modtagelse blev åbnet i februar i år.

- Et enigt udvalg har taget orienteringen til efterretning. Vi er i gang med en meget svær proces. De nye FAM´er er den største forandring i måden at drive sygehuse på i mere end 100 år. Derfor skal vi selvfølgelig være tålmodige i forhold til denne store omstillingsproces. Udvalget har bedt om, at vi bliver holdt orienteret om forhold på sygehusene, der giver problemer i forhold til kvaliteten af den behandling, vi tilbyder vores patienter, siger Poul-Erik Svendsen (S), der er formand for regionens sundhedsudvalg.

De nye fælles akutmodtagelser er en ny måde at modtage akutte patienter på. Her kommer alle akutte patienter i princippet ind af samme dør på sygehuset. Her bliver de som noget af det første modtaget af speciallæger inden for en lang række specialer. Speciallægerne vil på de fælles akutmodtagelser være i vagt døgnet rundt 365 dage om året. Når man som patient møder specialisterne med det samme efter, at man er kommet på sygehuset betyder det, at man hurtigt kan blive udredt, og behandlingen kan komme i gang. Det betyder, at indlæggelsen kan gøres kortere.

Regionsrådets medlemmer er i dag inviteret til at få samme orientering, og det er aftalt, at forretningsudvalget får en større skriftlig redegørelse om status på etableringen af de fælles akutmodtagelser den 16. januar 2013.

Yderligere oplysninger:

Poul-Erik Svendsen, formand for Region Syddanmarks sundhedsudvalg, 
Jens Elkjær, sundhedsdirektør i Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25 

Kontaktperson

APPFWU02V