Skip til primært indhold

Region Syddanmark underskriver aftale med Philips

Region Syddanmark og Philips har i dag indgået en strategisk samarbejdsaftale, der skal bane vejen for et samarbejde, hvor de to parter får glæde af hinandens styrker.

- Region Syddanmark er karakteriseret af mange små- og mellemstore virksomheder. Ved at få store virksomheder som Philips med en stor udviklingsafdeling på banen kan de mindre virksomheder træde ind i værdikæden, siger regionsrådsformand Carl Holst.

Lige som de øvrige danske regioner skal Region Syddanmark bygge nye, store sygehuse. I Region Syddanmark drejer det sig om ni nye hospitaler og enheder med et samlet budget på knap ni milliarder kroner. De største projekter er nyt universitetshospital i Odense og psykiatrisk hospital i Vejle. Her kommer Philips’ viden til gavn. Philips er langt fremme på verdensplan, når det gælder nytænkningen af sygehusbyggerier og sundhedsløsninger, og der er derfor megen inspiration at hente gennem samarbejdet.  Philips får omvendt indsigt i det danske sygehusvæsen, og dermed kan brugerne af regionens sygehuse have indflydelse på udformningen af nye løsninger.
 
- Nogle store virksomheder er kun til stede i Danmark med en salgsafdeling. Nu vil vi arbejde på at etablere en udviklingsafdeling i Odense. Det vil trække Philips’ viden tættere på os og vil være til glæde for den mere langsigtede udvikling, siger Carl Holst.

CEO i Philips - Frans van Houten - var vært, da dagens samarbejdsaftale blev underskrevet, og han glæder sig til at Philips’ forsknings, udviklings- - og designenhed kommer til at arbejde tættere sammen med bl.a. Region Syddanmarks innovationsenhed, der har til huse i Forskerparken i Odense.

- Med en fælles platform for innovation kan vi indgå i en vigtig udveksling. Vi vil få kontakt med pilotprojekter og uvurderlig direkte kontakt med kunderne, siger Frans van Houten.

Frans van Houten vurderer, at Region Syddanmark er den helt rigtige indgang til det danske marked lige nu.

- Det er med stolthed, Philips indgår en aftale med Region Syddanmark. Regionen er allerede ved at være kendt som regionen, der er i front i Europa, når det gælder udviklingen og implementeringen af innovative sundhedsløsninger for det danske sundhedssystem, siger han.

APPFWU02V