Skip til primært indhold

Nyt OUH-byggekoncept skal skabe syddanske arbejdspladser

På det nye universitetshospital i Odense skal der bruges meget mindre plads på teknik, og byggekonceptet er så innovativt, at det skal eksporteres.

Nyt OUH skal bygges på en ny og anderledes måde, hvor den plads, der bruges på tekniske installationer reduceres væsentligt i forhold til traditionelt sygehusbyggeri. Det nye koncept, som byggefolkene kalder et ”nyt byggeteknisk paradigme”, er så nyt og unikt, at Region Syddanmark vil eksportere konceptet til andre store sygehusbyggerier rundt omkring i verden.

Regionrådspolitikerne i Region Syddanmark er lige nu ved at drøfte det såkaldte byggeprogram for Nyt OUH. Byggeprogrammet er baseret på den helt nye måde at bygge sygehus på. I går indstillede regionens forretningsudvalg at regionsrådet den 17. december vedtager, at Nyt OUH bygges efter det nye koncept.

- Hvert enkelt rum på Nyt OUH får sit eget lille ventilationsanlæg og sin egen lille el-drevne varmepumpe. Det betyder, at vi ikke skal bruge plads på store ventilationsanlæg og fjernvarmerør. Den sparede plads kan vi i stedet bruge på rum til behandling af sygehusets patienter. Eksporten af dette nye byggekoncept kan på alle måder blive en god platform for det syddanske erhvervsliv, som skal være med til at udvikle de nye løsninger. Der er simpelthen et stort potentiale for mange nye syddanske jobs i Nyt OUH, siger regionrådsformand Carl Holst (V).

Opvarmning med varmepumper

Helt konkret betyder den helt nye måde at bygge sygehus på blandt andet, at Nyt OUH skal varmes op med luft-til-luft varmepumper, og toiletterne på det nye sygehuse bliver med sug, som vi kender dem fra flytoiletter. Rumventilationen bliver klaret af mindre decentrale anlæg, der er installeret i de enkelte rum på sygehuset, og det varme vand skal varmes op i små decentrale vandvarmere, tæt på aftapningsstedet. I princippet udstyres hvert enkelt rum på Nyt OUH med nøjagtigt de tekniske anlæg, der er nødvendige for rummets funktion.

Fordelene ved de små decentrale tekniske anlæg frem for store centrale anlæg er mange. Dels sparer man rigtigt meget plads – for eksempel kræver centrale ventilationanlæg – som vi kender dem fra sygehuse i dag - meget store ventilationsrør, der fylder op i kældre og teknikskakter. Et lille decentralt anlæg kan monteres umiddelbart oven på loftet i det enkelte rum og kræver ikke yderligere plads. På samme måde spares plads ved at anvende små varmepumper – her undgår man et stort system af fjernvarmerør. Ved at bruge små decentrale el-vandvarmere undgår man at installere store varmtvandsanlæg og ved at bruge toiletter med sug undgår man en masse faldstammer og kan i stedet anvende vandrette rørføringer og afløb.

27.000 sparede kvadratmetre

Konsekvenserne af det nye byggetekniske paradigme forstås bedst, når der sættes skala på:
I forhold til traditionelt sygehusbyggeri, hjælper det nye byggetekniske paradigme, Nyt OUH, med at spare i omegnen af 27.000 m2 teknikareal, til fordel for behandling og pleje. De sparede 27.000 m2 svarer til 350 mio. kr. sparede i håndværkerudgifter, som i stedet kan anvendes til arealer til behandling og pleje.

En anden fordel ved små decentrale anlæg er, at det, med tiden, bliver nemt at skifte anlæggene ud med nyt og bedre. Man får således et sygehus, der er meget omstillingsparat og som hele tiden er udstyret med state-of-the-art teknik. Det gør det også nemt at udbygge sygehuset. Her skal nybyggeriet ikke kobles på et stort centralt varme- og ventilationsanlæg osv.
Ved at anvende de små decentrale tekniske anlæg er de eneste teknik-forsyninger, der skal føres rundt på det nye sygehus koldt vand, el, it og afløbssug. Det er tanken, at Nyt OUH skal forsynes med strøm fra én eller flere vindmøller samt solceller monteret på sygehusbygningerne.

Yderligere oplysninger:

Regionsrådsformand Carl Holst (V), Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10

Sundhedsdirektør Jens Elkjær, Region Syddanmark, mobil 29 46 71 25

Projektdirektør Niels Mortensen, Projektorganisationen Nyt OUH, mobil 29 20 12 01

Hvad er et byggeprogram

Byggeprogrammet for nyt OUH er et fyldigt værk på 221 sider, der beskriver Region Syddanmarks krav og ønsker til det nye universitetshospital sammenholdt med statens ramme for, hvor meget Nyt OUH må koste – nemlig 6,3 mia. kr. - og statens ramme for, hvor stort Nyt OUH må være – nemlig 212.000 m2.
Det er planen, at byggeprogrammet vedtages endeligt i regionsrådet den 17. december 2012.

Fakta om Nyt OUH

Det nye universitetshospital bliver placeret mellem Syddansk Universitet og motorvejen og skal erstatte det nuværende Odense Universitetshospital. Der er afsat 6,3 mia. kr. til Nyt OUH. Hertil kommer 600 mio. til den nye psykiatri, der bygges sammen med Nyt OUH. I alt 6,9 mia. Sygehuset bliver det største helt nye sygehus i Danmark, og sammen med SDU’s nye sundhedsvidenskabelige fakultet, der skal binde forskning og behandling sammen, vil byggeriet samlet set svare til bykernen i en større dansk provinsby. Afstanden fra hovedindgangen på Syddansk Universitet til hovedindgangen på Nyt OUH kommer til at svare til afstanden fra Rådhuspladsen til Kongens Nytorv i København.
Første spadestik til det nye sygehus og det nye sundhedsvidenskabelige fakultet tages i 2015, og efter planen står fakultetet færdig i 2018 og Nyt OUH i 2021.

APPFWU01V