Skip til primært indhold

Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter bliver del af ny regional enhed for senhjerneskadede

I bestræbelserne på at skabe stærke sociale tilbud i Syddanmark overtager regionen Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter i Kolding og samler det med bo- og beskæftigelsestilbuddet Kingstrup til én enhed for senhjerneskadede.

Mennesker med senhjerneskader får nu et nyt og samlet stærkt center i Region Syddanmark. Det sker efter, at regionsrådet 17. december vedtog at overtage den selvejende institution Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter i Kolding.

Tilbuddet har tidligere haft en driftsoverenskomst med regionen, men fra årsskiftet overtager regionen driften af stedet, og slår det sammen med regionens eksisterende tilbud til senhjerneskadede, Kingstrup.

- Det har været et naturligt skridt for regionen at overtage tilbuddet i Kolding. Vi har over det seneste halve år arbejdet intenst med en omstrukturering af det sociale område for at styrke tilbuddene. Overtagelsen af centeret og sammenlægningen med Kingstrup bliver en klar styrkelse af tilbuddene til senhjerneskadede, siger socialudvalgsformand Bente Gertz (S).

Også Margit Rossing, der er betyrelsesformand for Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Kolding, ser overtagelsen som en god og naturlig udvikling.

- Vi har i Røde Kors været meget glade for, at arbejdet med de senhjerneskadede har været en del af centerets arbejdsopgaver. Men vi er enige i, at det vil styrke og tage bedst hensyn til både borgernes og medarbejdernes udvikling ved, at Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter bliver en del af regionens nye center for senhjerneskade.

De to tilbud kommer fremover til at gå under navnet Center for Senhjerneskade.

Leder fortsætter

Regionens overtagelse indeholder et botilbud og et dagcenter. Botilbuddet har 27 døgnpladser, mens dagcenteret har ti fuldtidspladser pr. dag. Det er ikke nødvendigt at bo på centret for at benytte dagcentrets tilbud.

Den nuværende leder Heidi Lindberg Jensen bliver også leder for Center for Senhjerneskade, der altså inkluderer både Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter og bo- og beskæftigelsestilbuddet Kingstrup.

Centre er fremtiden

Regionsrådet i Region Syddanmark valgte i juni at samle de sociale tilbud i regionen i centre for at udnytte ressourcerne bedre, styrke den faglige viden og i samme omgang skabe mere økonomisk robuste tilbud.

- Vi har været meget opsatte på at få skabt nogle tilbud, som tilgodeser beboerne og brugerne, men som også skaber de bedste rammer for regionens nye samarbejde med de syddanske kommuner i projektet ”Fælles fokus”. Projektet handler om, at vi får målt af effekten af den sociale indsats, at vi sikrer en bedre styring af økonomien, at vi indfører faglige kundebestyrelser, og at vi udnytter synergieffekterne bedre, siger Bente Gertz.

Den nye ledelse og organisering på alle centrene træder i kraft ved årsskiftet, og i den forbindelse udtrykker Bente Gertz glæde over centeret arbejde.

- Jeg vil gerne takke både bestyrelsen og Dansk Røde Kors for det store arbejde, de har ydet for både borgere med senhjerneskade siden centrets etablering for godt 30 år siden.

Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter Kolding fejrede 30 års jubilæum med indvielse af nye lokaler i starten af september i år.

Salg skal godkendes af kommunen

Regionsrådets beslutning om at overtage Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter afhænger af, hvorvidt Kolding Kommune godkender overtagelsen, da kommunen i forbindelse med etableringen stillede byggegrunden til rådighed.

Fakta:

Region Syddanmarks socialområder består fremover af otte centre.

Center for Børn og Unge – omfatter de hidtidige Børnehusene, Specialskolen Storebælt, Møllebakken og Egely.
Centerleder: Kim Bøg-Jensen
Vicecenterledere: Jette Christensen (handicappede børn og unge) og Charlotte Christensen (adfærdsvanskelige børn og unge)

Specialcenter for voksne med Handicap – omfatter de hidtidige Bøge Alle 16, Grønnebæk og Østruplund.
Centerleder: Lars Urban Rasmussen
Vicecenterleder: Flemming Hansen

Handicapcenter Sydøstfyn – omfatter de hidtidige Lilleskov, Sydbo, del af Østerhuse og del af Skovhuse.
Centerleder: Carl Lykke Jensen
Vicecenterleder: Per Møller Huus

Handicapcenter Nordøstfyn – omfatter de hidtidige Engbo, Bognæs, del af Østerhuse og del af Skovhuse.
Centerleder: Torben Bøge Mikkelsen
Vicecenterleder: Kirsten Agerskov Nielsen

Center for Senhjerneskade – omfatter de hidtidige Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter og Kingstrup.
Centerleder: Heidi Lindberg Jensen
Vicecenterleder: Lone Johansen

Autismecenter – omfatter de hidtidige Holmehøj, Bihuset og Æblehaven.
Centerleder: Torben Bøg-Jensen
Vicecenterleder: Lene Stentoft

Center for Misbrug og Socialpsykiatri – omfatter de hidtidige Syrenparken inkl. Pomonahuset, Teglgårdshuset, CMSP (Flydedokken og Toftlund) og Holtegården.
Centerleder: Susanne Peyk
Vicecenterleder: Lene Holst Søndergaard

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi – omfatter de hidtidige CRS, CKHM, Nyborgskolen og Center for Høretab.
Centerleder: Steen Friis
Vicecenterleder: Torben Steen Nielsen

Yderligere oplysninger fås hos:

Socialudvalgsformand Bente Gertz (S), Region Syddanmark, tlf. 2172 7102
Driftsdirektør Jens Jørn Bøvling, Socialområdet, Region Syddanmark, tlf. 2920 1060 

APPFWU02V