Skip til primært indhold

Ny kultursatsning skal vise, hvad Sydvestjylland kan byde på

Hvad kan området og byen tilbyde? Hvordan er kultur- og fritidslivet? Det er nogle af de spørgsmål, som især højtuddannede stiller, når de overvejer at flytte for at få et job i en anden by eller del af landet. Derfor går regionen nu sammen med de sydvestjyske kommuner i et fælles slag for kulturen.

En ekstra indsats for at synliggøre Sydvestjyllands kvaliteter har derfor været et stærkt ønske i et fælles sydvestjysk høringssvar fra Tønder, Esbjerg, Varde og Fanø kommuner til den netop vedtagne Regional Udviklingsplan. På den baggrund har borgmestrene i de fire kommuner og Region Syddanmark besluttet at gå sammen om en fælles kultursatsning i Sydvestjylland.

- Jobbene findes allerede, især i Esbjerg, men også i de andre kommuner. Det, vi mangler, er at overbevise potentielle tilflyttere om, at her er godt at flytte til og bo. Det er derfor en indsats som handler om, hvordan vi yderligere kan stimulere det, der gør området til et attraktivt sted at bo og leve, siger Lasse Krull (C), formand for udvalget for Regional Udviklingsplan i Region Syddanmark.

Levende kulturliv

Regional Udviklingsplan har Det Gode liv som vision og arbejder blandt andet med bosætning, kultur- og fritidsliv, tilgængelighed, uddannelse, infrastruktur og vækst ud fra et helhedsblik på, hvad der gør et område eller en by attraktiv. 

- Vi vil gerne vise omverdenen, at der er et levende kulturliv i området, som retter sig mod mange forskellige mennesker og favner en stor bredde af kulturelle muligheder. Esbjerg er kulturhovedstad for området, og det vil vi gerne hele tiden udvikle videre, siger borgmester Johnny Søtrup (V), Esbjerg Kommune.

Fat i de unge

En vigtig gruppe er de unge på områdets mange uddannelsesinstitutioner. Erfaringen viser nemlig, at de unge efter studietiden ofte slår sig ned i nærheden af, hvor de blev uddannet. Og her kan nye ideer til aktiviteter, der spiller på Sydvestjyllands unikkekultur- og natur omkring Vesterhavet og Nationalpark Vadehavet, rumme mangeflere muligheder.

- Nationalpark Vadehavet bringer natur og kultur sammen på en måde, som er enestående i Danmark. Det er et af områdets helt store trækplastre, som vi skal lære at udnytte, siger borgmester Laurids Rudebeck (V), Tønder Kommune.

Løftestang for udviklingen

På baggrund af det fælles høringssvar fra de fire sydvestjyske kommuner har udvalgsformanden og de fire borgmestre også aftalt nogle ændringer i Regional Udviklingsplan, så den i højere grad understøtter den profil, som de sydvestjyske kommuner udvikler.Blandt andet Esbjerg Havn, energi- og offshore-sektoren, Nationalpark Vadehavet med mere.

Hvad kultursatsningen skal gå ud på, skal der nu arbejdes med i Regional Udviklingsplans Områdeinitiativ for Sydvestjylland. Ét er dog sikkert: Der skal være tale om et kulturinitiativ, der kan spille en rolle som løftestang for udviklingen i området.

Fakta

Regional Udviklingsplan er en fireårig plan for udviklingen i Syddanmark og er netop vedtaget endeligt af regionsrådet. Planen har initiativer på viden, uddannelse, infrastruktur og mobilitet samt klima. Den både understøtter og bygger på Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. 

Planen kan læses på www.regionsyddanmark.dk/detgodeliv 

APPFWU02V