Skip til primært indhold

Sygehuspersonale indretter Nyt OUH

Stort arrangement markerer startskuddet for brugernes involvering i nyt sygehusbyggeri.

Lægerne, sygeplejerskerne og portørerne på regionens sygehuse sidder inde med en uvurderlig viden om arbejdsgange og rutiner på et  sygehus.

Lægerne, sygeplejerskerne og portørerne på regionens sygehuse sidder inde med en uvurderlig viden om arbejdsgange og rutiner på et  sygehus.

Spørgsmål som hvor sengen skal stå på en sengestue, hvor håndvasken skal være og hvordan man får patienterne transporteret rundt er eksempler på viden, som personalet besidder.

Den viden skal nu bringes i spil i forbindelse med indretningen af Region Syddanmarks nye universitetshospital, som bliver et af de største nye supersygehuse i Danmark.

250 eksperter

Derfor samler projektorganisationen, der står bag sygehusbyggeriet, 250 repræsentanter for ledelse og medarbejdere på universitetshospitalet til et stort arrangement den 15. september 2011, der skal sætte rammerne for, hvordan brugerne involveres i byggeriet af Nyt OUH.

- De erfaringer, som læger og sygeplejersker har, er helt nødvendige for at gøre Nyt OUH til fremtidens hospital. Disse unikke erfaringer skal inddrages på den helt rigtige måde for at vi kan bygge et hospital i øjenhøjde med mennesket i centrum, siger projektdirektør Niels Mortensen, der har det overordnede ansvar for byggeriet af det nye universitetshospital.

Byggeprogram klar april 2012

I forbindelse med arrangementet nedsættes i alt 43 brugergrupper. Deres opgave bliver i samarbejde med projektorganisationen og de valgte rådgivere at udarbejde et såkaldt byggeprogram.

Det indebærer at de først beskriver de nuværende funktioner og arbejdsgange og derefter medvirker til at foreslå nye løsninger og gennemtænke rutiner, så det nye sygehus kan indrettes så hensigtsmæssigt som muligt. Det er planen at en skitse til byggeprogrammet skal være klar i april 2012.

Der har allerede tidligere i forløbet været holdt en lang række møder og workshops med medarbejderrepræsentanter, patientforeninger og interesseorganisationer. Men nu går en mere systematisk brugerinvolvering i gang.

Patienterne bliver også hørt

Nyt OUH har etableret en sundhedsbrugergruppe med repræsentanter fra flere af de store patientforeninger og handicaporganisationer samt Ældre Sagen. Denne gruppe er med i planlægningen af den kommende inddragelse af patienter og pårørende.

Fakta
Nyt sygehus til 6,3 milliarder

Det nye universitetshospital bliver placeret mellem Syddansk Universitet og motorvejen og skal erstatte det nuværende Odense Universitetshospital. Der er afsat 6,3 mia. kr. til Nyt OUH. Sygehuset bliver det største helt nye sygehus i Danmark, og sammen med et nyt sundhedsfaglig fakultet, der skal binde universitet og sygehus sammen, vil byggeriet samlet set svare til bykernen i en større dansk provinsby. Første spadestik tages i 2015 og efter planen står Nyt OUH færdig i 2018-2021 og Nyt SUND i 2018.

Valgt ud blandt seks forslag

Det er konsortiet Medic OUH, der har tegnet det nye universitetshospital og universitetsbyggeri, som skal realiseres i de kommende år. Projektet blev præsenteret ved et stort arrangement den 28. juni i år. Vinderprojektet er valgt ud blandt seks forslag.

Totalrådgiver og projektfolk flytter sammen

Omkring 1. oktober flytter Region Syddanmarks projektfolk sammen med Medic OUH på en adresse på havnen i Odense. På den adresse vil over 100 arkitekter, ingeniører og sundhedsplanlæggere i de kommende år være beskæftiget med planlægning og projektering af Nyt OUH.

APPFWU01V