Skip til primært indhold

Syddanmark søger de bedste hjerner

50 elitestuderende, 300 højtuddannede og 100 omkvalificerede dimittender. Det er en del af den pakke, Syddansk Vækstforum vil udvikle for at styrke erhvervslivet i de kommende år.

Syddansk Vækstforum vil styrke erhvervslivet i de kommende år.

Syddansk Vækstforum vil styrke erhvervslivet i de kommende år.

Gennem fem konkrete initiativer vil Region Syddanmark hjælpe erhvervslivet med at få den tiltrængte højtuddannede arbejdskraft.  Nu handler det om at få hele erhvervslivet til at spille med og sætte jagten nu gå ind på at finde de bedste medarbejdere, uanset, om de skal findes ved at opkvalificere eller importere arbejdskraft.

 - Vi bliver simpelthen nødt til at give videnvirksomhederne de allerbedste muligheder for at kunne tiltrække og ikke mindst fastholde de dygtigste højtuddannede. Og det er uanset, hvor disse personer befinder sig i dag. Syddanske virksomheder er en del af den globale konkurrence og skal derfor have medarbejdere, der kan være med til at vinde i superligaen, siger formanden for Syddansk Vækstforum, Carl Holst.

Ny strategi 

I regionen findes allerede mange initiativer, men den største samlede indsats blev skudt i gang 20. september ved det seneste møde i Syddansk Vækstforum, hvor den nye ”Strategi for at sikre en velkvalificeret arbejdsstyrke til syddanske virksomheder” blev vedtaget.

 - Ud fra virksomhedernes behov vil vi finde nye måder at rekruttere og fastholde højtuddannede. Vi skal have synliggjort, at vi er en region, hvor der både er attraktive karrieremuligheder, og hvor det er godt at bo og leve. Vi har simpelthen ikke råd til at lade være, siger han.

 Strategien henvender sig til virksomheder, der kan få hjælp til at brande sig selv og Syddanmark, hente dygtige medarbejdere og få hjælp til at opkvalificere deres nuværende medarbejdere. Der er dog ikke kun tale om hjælp til virksomheder. De skal selv komme med gode ideer og forpligter sig til et samarbejde.

Danfoss ser muligheder 

Et eksempel er Danfoss i Sønderborg, hvor direktør Gerhard Bertelsen ser frem til at ansætte internationale elitestuderende i virksomheden, mens de tager en særlig målrettet kandidatuddannelse på SDU. Han understreger, at de rigtige forudsætninger skal være på plads, men så ser han også store muligheder.

 - Vi har mulighed for at få de dygtigste af de studerende til at arbejde på projektopgaver på virksomheden, og samtidig kan vi gøre hele regionen attraktiv. Det gør vi bedst ved at få dem ind i miljøet, og fastholde dem på længere sigt, siger han.

  En række virksomheder i regionen bakker allerede op, men Gerhard Bertelsen ser gerne, at flere deltager i et forpligtende samarbejde.

  - Det her drejer sig ikke kun om Danfoss. Vi skal trække hele industrien med, og de andre virksomheder skal også committe sig, så der skabes et stærkt fagligt miljø, de dygtige kan trives i. Det vil bringe flere med sig, siger han.

Fakta
Strategien  indeholder fem indsatsområder:

 Tiltrække og fastholde elitestuderende - omkring 50 internationale elitestuderende skal tage en 2-årig kandidatuddannelse på SDU og under studiet være i praktik på virksomheder ½ år.

 Tiltrække og fastholde højtuddannede– Markedsføring og rekruttering af højtuddannede + bedre forhold for hele den tilflyttede familie, så de bliver integreret

 Tiltrække og fastholde ledere/ledelseskompetencer– 100 små og mellemstore virksomheder skal have tilført ledelseskompetencer.

 Opkvalificer dimittender/ansatte– Opkvalificering af ansatte og omkvalificering af ledige højtuddannede dimittender.

 Tiltrække og fastholde på tværs af grænseregionen– Fælles indsats for branding i grænseområdet og samarbejde med tyske og danske virksomheder.

 Budget: Det Syddanske Vækstforum har et årligt budget på 200 millioner kroner.

 Der er ansøgningsfrist 10. oktober.

 Interesserede virksomheder kan læse mere om strategien på www.bedstehjerner.dk  – her kan de også tilmelde sig projektet.

APPFWU02V