Skip til primært indhold

Nyt specialteam hjælper krigsveteraner med PTSD

Nu kan hjemvendte soldater med alvorlige tilfælde af posttraumatisk stresssyndrom få specialiseret hjælp i Psykiatrien i Region Syddanmark.

Et voksende antal soldater får posttraumatisk stresssyndrom (PTSD), efter de har været i krig. Som noget helt nyt kan soldater med svær posttraumatisk stress få specialiseret og målrettet behandling i Psykiatrien i Region Syddanmark. Det nye tilbud tager over, hvor ekspertisen i de nuværende tilbud ikke rækker.

- Det betyder meget for mig, at vi i Region Syddanmark deltager aktivt i at udvikle og styrke indsatsen for den voksende gruppe af veteraner med PTSD. Vi har kapaciteten til at opbygge et specialiseret behandlingstilbud. Dermed kan vi tage hånd om veteraner, der hidtil ikke har fået en optimal behandling, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Soldater med psykiske lidelser kan få hjælp af forsvarets psykologer og i den almene psykiatri i regionerne. Disse tilbud tilgodeser den største gruppe af veteraner med psykiske lidelser, men Sundhedsstyrelsen regner med, at ca. 20 soldater årligt får brug for det højt specialiserede tilbud til veteraner med svær PTSD i Region Syddanmark.

- Det er en forholdsvis lille gruppe soldater, der har behov for den avancerede psykiatriske behandling, vi nu kan tilbyde. Men de mennesker, det drejer sig om, får en meget bedre chance for at vende tilbage til et normalt liv, siger Carl Holst.

Det tværfaglige behandlingsteam er sammensat af regionens spidskompetencer på området. Center for Traume- og Torturoverlevere har erfaring med behandling af PTSD hos flygtninge, og Psykiatrisk Afdeling Odense har specialiseret viden inden for alle områder af psykiatrien. Medarbejderne skal opbygge viden om veteranernes konkrete vilkår og baggrund og videreuddannes i behandling af PTSD. Fra 1. september kan teamet behandle hjemvendte soldater, der er henvist af forsvarets psykologer eller de psykiatriske afdelinger og lokalpsykiatrier i Region Syddanmark.

Fakta om PTSD

PTSD (Posttraumatic Stress Disorder) eller posttraumatisk stresssyndrom er en belastningsreaktion, som kan optræde efter alvorligt traumatiserende oplevelser som følge af krig, forfølgelse, tortur, fængselsophold eller andre former for organiseret vold og overgreb. Symptomerne er blandt andet tilbagevendende episoder med genoplevelse af traumet i form af påtrængende erindringer, drømme eller mareridt og symptomer i form af svækket følsomhed, emotionel afstumpning, tilbagetrækning fra andre, glædesløshed, tristhed, irritabilitet, søvnforstyrrelser, angst og selvmordstanker.

APPFWU01V